Premium

Opinie: Wie betaalt voor Duitse elektriciteitsnetwerk?

Elektriciteitsmasten in de Rotterdamse Haven.
© Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Tennet, de exploitant van ons hoogspanningsnet en 100 procent staatseigendom, moet de komende jaren 35 miljard euro investeren in het netwerk; niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. André Dorsman vraagt zich af waarom de Nederlandse belastingbetaler dat moet betalen.

U en ik zijn als Nederlands staatsburgers eigenaar van Tennet, exploitant van het hoogspanningsnet in Nederland en in grote delen van Duitsland. Immers, de Nederlandse Staat is voor 100 procent aandeelhouder van Tennet. Onlangs maakte Tennet bekend dat zij voor de komende jaren (tot 2028) een bedrag van 35 miljard euro dient te investeren in het Neder-Duitse elektriciteitsnetwerk; voor een derde in het Nederlandse en voor twee derde in het Duitse.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.