Huurwoningen in West-Friesland worden gereserveerd voor mensen in de knel

Nieuwbouw in Bangert- en Oosterpolder in Zwaag. In West-Friesland is veel vraag naar sociale huurwoningen.
© Archieffoto Theo Groot
Hoorn

Woningverhuurders De Woonschakel, Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland, Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer, Het Grootslag, Intermaris, Welwonen en Wooncompagnie gaan vanaf 2020 een deel van hun huurwoningen aanbieden aan spoedzoekers. Twintig procent van de te verhuren sociale huurwoingen zal - als proef van een jaar - met voorrang worden aangeboden aan woningzoekenden die met hun woonsituatie in de knel zitten.

Het besluit van de woningverhuurders is bedoeld om woningzoekenden in een benarde woonsituatie een betere kans te geven op een passende woning. Daarmee is West-Friesland volgens de betrokken verhuurders de eerste regio die via het woningzoekendensysteem woningen aanbiedt voor spoedzoekers. Ook wordt een deel van het aanbod met voorrang toegewezen aan doorstromers die een sociale huurwoning achterlaten.

Door de opgelopen wachttijd komen veel woningzoekenden in de knel. Voor echte noodsituaties is er de urgentieregeling. Maar niet alle mensen met spoed komen hiervoor in aanmerking, stellen de verhuurders vast. Daarom starten de sociale verhuurders met een proef van een jaar waarin een beperkt deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang wordt toegewezen aan spoedzoekers.

Doorstroming

Naast de mensen in een benarde woonsituatie, moeten ook andere woningzoekenden een kans krijgen. Daarom wordt de doorstroming vanuit een huurwoning bevorderd. Meer doorstroming leidt uiteindelijk tot meer huishoudens met een huurwoning die bij hen past. Daarom wordt vanaf januari 2020 een deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang toegewezen aan doorstromers die een sociale huurwoning leeg achterlaten in West-Friesland.

Veel mensen doen een beroep op een sociale huurwoning. Hoewel er veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, blijft het lastig te voldoen aan de grote vraag. De wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren voor alle doelgroepen verder gestegen. De sociale verhuurders in West-Friesland willen hier iets aan doen. In het voorjaar van 2019 is er daarom onderzoek gedaan onder de woningzoekenden in West-Friesland. Bijna 3.500 mensen hebben de enquête ingevuld. Hieruit bleek dat er draagvlak is voor het huidige systeem, maar dat er meer gedaan mag worden voor mensen die in een benarde woonsituatie zitten. Tegelijkertijd werd aangegeven dat ook andere woningzoekenden nog aan de beurt moeten kunnen komen.

Verdeling woningaanbod

Minimaal 50% van de te verhuren sociale huurwoningen wordt vanaf januari 2020 in Woonmatch West-Friesland aangeboden en toegewezen op basis van de langste inschrijfduur (zoekdatum). Daarnaast zal 20% worden gereserveerd voor urgente woningzoekenden. De resterende 30% wordt op basis van lokale afspraken toegewezen aan spoedzoekers of als bijzondere toewijzing.

Begin november krijgen alle actief woningzoekenden een bericht over de nieuwe mogelijkheden om zich als doorstromer of spoedzoeker te registreren. Het woningaanbod voor spoedzoekers en doorstromers zal vanaf januari 2020 geadverteerd worden op de website www.woonmatchwestfriesland.nl. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats en zal besloten worden of deze veranderingen een definitief karakter krijgen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen