Strengere controles op inrijverbod Polderweg in Den Helder: ’Eerst waarschuwingsperiode, daarna volgen bekeuringen’

Het bord ’Verboden in te rijden’ op de Polderweg tussen de Krugerstraat en Emmastraat wordt door een aantal automobilisten hardnekkig genegeerd.© Foto Peter van Aalst

Brian Wijker
Den Helder

Automobilisten die tegen de richting inrijden op het deel van de Polderweg tussen de Krugerstraat en Emmastraat, lopen tot en met 3 november een groter risico te worden aangesproken door handhavers van de gemeente.

Sinds gisteren controleren zij namelijk strenger of autobestuurders zich wel aan de onlangs veranderde verkeerssituatie houden.

Voorheen was de weg wel vanaf twee kanten toegankelijk, maar tegenwoordig roept het bekende rode bord met horizontale, witte streep autobestuurders een halt toe.

,,Het bord staat er inderdaad al langer, maar mensen moeten nog wennen aan de nieuwe verkeerssituatie’’, vertelt gemeentewoordvoerster Joyce in ’t Veld.

,,Naar aanleiding van meldingen hebben we daarom besloten om deze situatie te gaan handhaven.’’

Die meldingen kwamen onder andere van omwonenden, burgers en bestuurders die zich ergerden aan het rijgedrag van anderen.

Maar ook uit eigen waarneming van de gemeente bleek dat nog lang niet iedereen zich houdt aan het inrijverbod, dat sinds augustus van dit jaar van kracht is.

Waarschuwingsperiode

Tot 3 november houdt de gemeente een ’waarschuwingsperiode’ aan en zal er niet direct worden bekeurd.

De komende dagen zullen handhavers bestuurders die tóch inrijden aanspreken en wijzen op de veranderde verkeerssituatie.

Na die tijd valt de controle op de Polderweg tussen de Krugerstraat en Emmastraat onder de gebruikelijke ronde van de gemeentehandhavers en wordt er structureel gecontroleerd.

Bestuurders die dan alsnog de fout ingaan zullen door de handhavers worden getrakteerd op een boete.

Gisteren werd er door de handhavers op vier verschillende momenten op de dag gecontroleerd. Erg druk hadden zij het niet, want uiteindelijk werd slechts één automobilist betrapt en gewezen op de veranderde verkeerssituatie.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.