Huizer college wil breed overleg: ’Stap terug bij fusie archieven’

Huizer college wil breed overleg: ’Stap terug bij fusie archieven’
Overdracht van het archief van de Stichting Stad en Lande van Gooiland aan het archief in Naarden in 1994.
© Foto Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Huizen

Het Huizer college van b en w wil dat Gooise Meren met álle betrokken gemeenten overlegt over de geplande fusie tussen de archieven in Hilversum en Naarden.

B en W voelden zich geschoffeerd toen Gooise Meren en Hilversum (in augustus) tijdens een persconferentie een regionale archieffusie aankondigden. Zonder overleg met én instemming van Huizen was er van die samenvoeging helemaal geen sprake, reageerde het college.

Dossier

Na een gesprek met wethouder Geert Jan Hendriks van Gooise Meren, kreeg Huizen een brief van de buurgemeente. Die ging over de voortgang van het door Gooise Meren en Hilversum gehouden onderzoek naar een gezamenlijke archiefdienst. In de brief werd, aldus het Huizer college, ook ’een procesvoorstel gedaan voor de verdere behandeling van dit dossier’.

Niet betrokken

In een reactie stellen B en W nogmaals vast, dat Gooise Meren de in 2018 gemaakte afspraak om Huizen volop en vooraf te betrekken bij het proces richting een gefuseerde archiefdienst niet heeft waargemaakt. ’Sterker nog: Huizen is er in het geheel niet bij betrokken.’ In het recente procesvoorstel van Gooise Meren wordt verder ’vreemd genoeg uitgegaan van ambtelijke en bestuurlijk overleg tussen Gooise Meren en Huizen, terwijl de beoogde centrumgemeente Hilversum daar niet bij betrokken wordt’.

Uit recente ambtelijke navraag bij Blaricum en Laren is gebleken dat ook deze gemeenten nog niet betrokken zijn bij het proces naar een mogelijke fusie.

Alle gemeenten

Huizen laat Gooise Meren daarom weten dat overleg over het vervolgproces met álle bij de eventuele fusie betrokken gemeenten dient plaats te vinden.

Stap terug

Daarbij wordt geëist, dat een stap terug wordt gedaan ’ten aanzien van tussen Gooise Meren en Hilversum gemaakte afspraken, getrokken conclusies en uitgangspunten’. ’Zodat ook de andere deelnemers gelegenheid krijgen inbreng te leveren om te komen tot een voor alle deelnemers transparante nieuwe gemeenschappelijke regeling met bijbehorende eveneens transparante begroting.’

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen