Gemeenteraad Alkmaar overweegt een cursus vergaderen om debatten leuk en efficiënt te maken

Alkmaar

De gemeenteraad van Alkmaar denkt erover om zichzelf een cursus vergaderen cadeau te doen.

Een voorstel daartoe wordt komende maandagavond behandeld in een vergadering van het raadspresidium. Dat wordt gevormd door de gezamenlijke fractievoorzitters plus de burgemeester.

Het idee komt van de voorzitters van de diverse commissies die de raad rijk is. Het past in het streven van de raad om zijn vergaderingen efficiënter te maken en aantrekkelijker voor de burgers.

In de laatste raadsvergadering kwam de aantrekkelijkheid van het politieke debat ook al aan bod. Toen werd het voorstel aangenomen om de spreektijd van de fracties in te perken. Dat zou de raadsleden moeten dwingen tot kort en bondig formuleren.

Inhoud

Raadsleden als Anjo van de Ven (OPA) en Willem Peters (BAS) keerden zich daartegen. Volgens hen moet het om de inhoud gaan. Sommige onderwerpen zijn nou eenmaal ingewikkeld en niet sexy, maar moeten wel met aandacht en zorgvuldigheid behandeld worden. Andere fracties meenden echter dat bondigere bijdragen aan het debat niet per se tot verlies van inhoudelijkheid leiden. CDA’er Gosse Postma noemde de vele herhalingen die in de debatten zitten. Bijna elke spreker begint bijvoorbeeld volgens hem met nog eens aan te halen waar het debat ook alweer over gaat. Overbodig, zo vindt hij.

Argumenteren

In het voorstel dat maandag ter tafel komt, stellen de commissievoorzitters voor dat de raadsleden en de fractieassistenten zichzelf in het eerste kwartaal van 2020 op cursus sturen. Daar moet gewerkt worden aan de ’argumenteervaardigheden’.

Vervolgens zouden de commissievergaderingen meer gericht moeten worden op het onderlinge debat. De betreffende wethouder kan nog wel bevraagd worden, maar daarna dient die zijn of haar mond te houden en kunnen de commissieleden met elkaar in discussie. De commissievoorzitter dient herhalingen de kop in te drukken.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen