Begroting Weesp: leuke dingen voor de inwoners, wethouder Léon de Lange spreekt van ’ambitieus programma’

Begroting Weesp: leuke dingen voor de inwoners, wethouder Léon de Lange spreekt van ’ambitieus programma’
De herinrichting van de Nijverheidslaan in Weesp kan nog meer verbetering brengen omdat de gemeente extra geld voor investeringen heeft.
© Archieffoto Studio Kastermans
Weesp

De gemeente Weesp laat weten dat er een solide begroting voor het jaar 2020 ligt. ’Met als vanouds lage lastendruk voor de inwoners en ruimte voor nieuwe investeringen.’

De lokale lasten (ozb, riool- en afvalstoffenheffing) stijgt mee met de inflatie, maar wordt niet verder verhoogd. Weesp beroept zich erop dat de lokale lastendruk lager is ’dan in veel omliggende gemeenten.’ De verwachting is dat de algemene reserve begin 2020 ruim zes miljoen euro bevat. Dankzij de ruimte voor nieuwe investeringen komt er extra geld vrij voor een verkeers- en vervoerplan, parkeren, natuurvriendelijke groen, verdere inrichting van de Nijverheidslaan, veilige fietspaden, verbetering van bedrijventerreinen, een toekomstvisie voor Aetsveld, duurzaamheid, veiligheid en centrummanagement. Dat is een stevig pakket voornemens, voor een groot deel afkomstig uit het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022.

Wethouder financiën, Léon de Lange, erkent dat ook. Hij noemt de begroting voor 2020 een ’evenwichtig en ambitieus programma waar inwoners profijt van zullen hebben’. Vanuit de gezonde financiële basis kan Weesp bijvoorbeeld ’investeren in sociale voorzieningen, leefomgeving, veiligheid, onderwijs, sport, cultuur en lokale economie.’

Alsof dat niet genoeg is, volgt er een opsomming waarvan op sociaal terrein verhoging van het taalniveau van statushouders (vluchtelingen die mogen blijven, red.), aansluiten bij bewonersinitiatieven, toegankelijke bushaltes, trapveldjes, aanpak van de schansen en de uitvoering van het bomenbeleidsplan de highlights zijn. De begroting wordt 30 oktober besproken in de commissie AZM, op 6 november in de gemeenteraad vastgesteld.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen