Premium

Flink duurder Integraal Kind Centrum in Loosdrecht: gemeenteraad akkoord

Loosdrecht

De nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) op de plek van de Rehobothschool in Nieuw-Loosdrecht mag tonnen duurder worden. Voor de gemeenteraad rechtvaardigt duurzame bouw zelfs nog extra budget.

Twee IKC’s moeten er in Nieuw-Loosdrecht komen, voor opvang en onderwijs voor kinderen tot twaalf jaar. De kosten waren in 2017 begroot op in totaal 7,5 miljoen euro. Maar alleen al het eerste IKC voor Rehoboth, Terpstraschool (Stichting Proceon) en kinderopvang Eigen&Wijzer bleek voor de gemeente zelf zo’n drie ton duurder uit te vallen. Vooral door gestegen bouwkosten. Ook de school heeft een tegenvaller van enkele tonnen.

Al tijdens de commissievergadering lieten de meeste politieke partijen weten dat ze het geen onoverkomelijk probleem vinden, ook omdat het gaat om een investering voor de komende veertig jaar. En omdat het gaat om onderwijs en jeugd. Daarom kwam er donderdagavond vanuit de politiek een voorstel om het krediet van bijna drie ton met nog eens 54.000 te verhogen. Dat is om eerder bedachte besparingen te omzeilen. Zo kan toch geïnvesteerd worden in voorzieningen voor dakramen, ventilatie, isolatie en duurzaamheid. Het voorstel van alle partijen werd uiteindelijk unaniem aangenomen, een hamerstuk was het zelfs.

Volgende IKC

Volgende maand kan de bouw van het IKC beginnen. Dat is fijn omdat de planning voor de bouw van het volgende IKC, voor de Linde en De Sterrenwachter, daarmee niet wordt vertraagd. Of de bouw daarvan ook binnen het eerder begrote budget valt, is de vraag. Niet uitgesloten is dat er dan opnieuw extra krediet nodig is, alleen al weer vanwege de inmiddels gestegen bouwkosten.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen