Premium

Steeds meer geesten rijp voor behoud zelfstandigheid Waterland

Steeds meer geesten rijp voor behoud zelfstandigheid Waterland
Monnickendam

Steeds meer geesten in de Waterlandse gemeenteraad lijken rijp voor behoud van zelfstandigheid. Daar is op dit moment al een ruime meerderheid voor en D66 lijkt zich daarbij aan te sluiten. Die partij is erg gecharmeerd van een gemeente die intensief gebruik maakt van deskundigheid van de eigen inwoners waardoor ze toe kan met minder ambtenaren.

Het idee van zo’n gemeente werd gisteren gepromoot tijdens een raadsvergadering in Waterland, waarin de bestuurlijke toekomst centraal stond. Vijf deskundigen op dat gebied waren uitgenodigd om de raadsleden te adviseren over de beste optie voor Waterland: zelfstandig blijven of herindelen met Edam-Volendam en Landsmeer.

Eén van de deskundigen was Piet van Mourik, D66’er en directeur van Stichting De Regisserende Gemeente, die gemeenten helpt om hun eigen organisatie efficiënter te maken. Volgens Van Mourik is een herindeling met een andere gemeente helemaal niet nodig als Waterland erin slaagt om ’de democratie te versterken door de inzet van kennis uit de samenleving’. ,,Waarbij de overheid een bondgenoot is van de samenleving en samen met de burgers aan oplossingen werkt. Je luistert als gemeente niet alleen naar de samenleving, maar werkt ermee sámen.’’

Als voorbeeld van een gemeente waar dat in de praktijk gebracht is, noemde Van Mourik Borne in Twente, dat in 2001 wist te ontkomen aan een herindeling met Hengelo en Enschede en nu met zo’n 23.000 inwoners nog steeds functioneert als zelfstandige gemeente. En hoe, zei Van Mourik: ,,De gemeente draait als een trein en functioneert perfect.’’

,,De ambtenaren daar hebben geleerd om netwerken in kaart te brengen van de kennis die er is en ze hebben vaardigheden aangeleerd om die kennis te kunnen benutten. En die kennis wordt heel vaak ingezet. Dat betekent dat je als gemeente met veel minder mensen je werk kan doen. Borne heeft ook heel veel kennis; er wonen mensen die goed geschoold zijn aan de Universiteit Twente. Als er één andere gemeente is waar het barst van de kennis, dan is het wel Waterland.’’

Na afloop van de bijeenkomst toonde de raadsfractie van D66 zich zeer enthousiast over het verhaal van Van Mourik. In haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen pleitte de partij nog voor een ambtelijke fusie met Landsmeer en eventueel andere kleinere gemeenten, maar deze week zei fractievoorzitter Gerard Meij voor de camera van omroep Pim ’heel erg gecharmeerd’ te zijn van het idee van een zelfstandige netwerkgemeente à la Borne. Als D66 uiteindelijk ook stemt voor behoud van zelfstandigheid, blijft er in de raad nog maar een heel kleine minderheid over voor een fusie.

Onder de deskundigen waren ook pleitbezorgers van een gemeentelijke fusie, onder wie Maarten Offinga, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân. Die is ontstaan in 2011 door een herindeling van vijf gemeenten. Offinga hield de raadsleden voor dat die fusie bijzonder goed heeft uitgepakt en dat een krachtiger gemeente is ontstaan met meer invloed in de regio.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen