Premium

Badhoevedorpers willen een dorpsplein met horeca, maar of ze dat krijgen is de vraag

Badhoevedorpers willen een dorpsplein met horeca, maar of ze dat krijgen is de vraag
Hier bij de Pa Verkuyllaan willen de Badhoevedorpers een ontmoetingsplein, maar dat komt op het Lorentzplein.
© Foto hmc
Badhoevedorp

Een plein met dorpse sfeer, groen, water, horeca, terrassen, ruimte om elkaar te ontmoeten, winkels, ruimte voor kinderen en liever niet omgeven door hoge gebouwen. Dat is wat de Badhoevedorpers willen in hun dorpscentrum.

Of ze dat krijgen is de vraag. De gemeente Haarlemmermeer legde in 2008 al in een plan vast dat er een klein dorpsplein ongeveer op de plek van het huidige Lorentzplein moet komen. Tussen de nieuwbouw van drie supermarkten, andere winkels en appartementengebouwen.

Veel Badhoevedorpers vinden het best dat er rond het Lorentzplein nieuwe winkels worden gebouwd, maar zien liever een bruisend dorpsplein aan de Pa Verkuyllaan op de plek waar eens de A9 het dorp doorsneed. Daar is ruimte voor een evenemententerrein, vinden zij, maar daar wil de gemeente Haarlemmermeer niet aan meewerken. Er wordt vastgehouden aan het plan voor ’het Badhoevedorp na de A9’ uit 2008, omdat op grond daarvan afspraken zijn gemaakt met projectontwikkelaars.

Uitdaging

De uitdaging voor de gemeente is de kloof tussen de plannen uit 2008 en de wensen van de Badhoevedorpers anno 2019 te overbruggen. Daarom is een peiling gehouden over de wensen omtrent het nieuwe dorpsplein. Er is in juli een inloopavond gehouden en mensen konden online hun mening laten weten. Wat wilt u als Badhoevedorper, is steeds de centrale vraag geweest.

Er reageerden 523 dorpsbewoners, waarvan negentig procent tussen de 25 en 67 jaar oud. Een ruime meerderheid heeft enig tot geen vertrouwen in de aanpak van de gemeente Haarlemmermeer, geven ze zelf aan.

De nieuwbouw van honderden woningen in het centrum van het dorp moet naar hun mening passen bij het jaren 30-karakter van Badhoevedorp. Dat strookt niet met de plannen voor hoogbouw die de gemeente heeft vastgesteld.

Representatief

De gemeente heeft nu wensen en ideeën ’opgehaald’, zoals dat tegenwoordig heet, bij de bewoners. Van degenen die reageerden is negentien procent lid van de dorpsvereniging. Die heeft vijftien procent van de inwoners als lid. Daardoor beschouwt de gemeente de peiling als voldoende representatief.

De wensen worden verwerkt in schetsontwerpen voor het nieuwe centrum van het dorp op het Lorentzplein. Er komen drie ontwerpen waarop de Badhoevedorpers kunnen stemmen.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen