Jongeren drinken minder alcohol maar gebruiken wel meer drugs

Jongeren drinken minder alcohol maar gebruiken wel meer drugs
Jongeren met breezers. Ten opzichte van 2017 is het alcoholgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord afgenomen, zo meldt de GGD.
© Archieffoto
Den Helder

Het percentage jongvolwassenen dat ooit alcohol heeft gedronken is in Noord-Holland Noord afgenomen van 87 procent in 2017 naar 85 procent in 2019.

Dat blijkt uit de Jongvolwassenenmonitor 2019, een grootschalig online onderzoek dat GGD Hollands Noorden tussen april en juli 2019 uitvoerde onder 4.664 jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar uit de regio. Met name de 16- en 17-jarigen dronken minder vaak alcohol. Ook het percentage ouders dat het alcoholgebruik van hun 16- of 17- jarige zoon of dochter goedkeurt, daalde in de afgelopen twee jaar met vier punten naar 57 procent.

Het percentage minderjarigen dat alcohol kreeg van zijn of haar ouders daalde: in 2017 kreeg de helft van alcoholgebruikers onder de 18 nog alcohol van zijn of haar ouders; in 2019 is dat gedaald tot 42 procent.

Geen toeval

De verschillen in alcoholgebruik tussen 2019 en 2017 zijn beduidend, stelt de GGD. „Deze verschillen berusten niet op toeval; mogelijk spelen de uitgevoerde acties gericht op alcoholpreventie hierin een rol.”

Deze jongvolwassenen vulden vragen in over hun lichamelijke en psychische gezondheid, welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën. Meedoen aan het onderzoek was anoniem. In 2017 is een soortgelijk onderzoek voor het eerst uitgevoerd onder deze doelgroep. Hoewel het totale percentage alcoholgebruikers is gedaald, wordt er door jongvolwassenen veel alcohol gedronken. Bijna tweederde (64 procent) van alle jongvolwassenen is een binge drinker, dat wil zeggen dat zij in de laatste maand voorafgaand aan het onderzoek minstens vijf drankjes bij een gelegenheid hebben gedronken; 17,4 procent is minimaal vijf keer per maand een binge drinker.

Twee van de drie jongvolwassenen (63 procent) zijn de laatste maand voorafgaand aan het onderzoek dronken geweest. Van de jongvolwassenen die alcohol drinken, drinkt 15 procent meestal meer dan tien glazen alcohol bij het uitgaan of met vrienden. Vijftien procent van de jongvolwassenen in Noord-Holland Noord gebruikte in de laatste maand voor het onderzoek softdrugs, tien procent gebruikte harddrugs en zes procent lachgas.

Lachgas

Het gebruik van zowel softdrugs, lachgas als harddrugs is gestegen ten opzichte van 2017. XTC is de meest gebruikte harddrugs. De meerderheid van de jongvolwassenen (65 procent) is van mening dat het heel makkelijk is om aan (party)drugs te komen.

De psychische gezondheid van jongvolwassenen blijkt in het algemeen ongunstiger te zijn dan in 2017. Een derde van de jongvolwassenen in de regio loopt een matig tot hoog risico op psychische ongezondheid; in 2017 was dit nog 28 procent. Veel meer jonge vrouwen dan mannen hebben een verhoogd risico, namelijk 41 procent van de vrouwen versus 24 procent van de mannen.

Eén op de vijf jongvolwassenen (20 procent) had het afgelopen jaar een psychische aandoening zoals depressie, angststoornis, burn-out of anorexia; in 2017 was dit percentage 17 procent.

Het percentage jongvolwassenen dat vaak, meestal of voortdurend stress ervaart is met 33 procent hoger dan in 2017 (29 procent). Van de jonge vrouwen ervaart zelfs 45 procent veelvuldig stress. Deze stress uit zich veelvuldig in lichamelijke en psychische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en slecht slapen; van alle jongvolwassenen heeft 29 procent deze klachten als gevolg van stress.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen