Insprekers Twiske vangen bot; bestuurders Recreatieschap eens met overnachting in recreatiegebied

1/2
Zaanstreek / Waterland

De insprekers tegen overnachting in het Twiske vangen bot. Dat bleek gisteren in de vergadering van het recreatieschap Twiske-Waterland waar het ambitiedocument, waarin overnachting is opgenomen, werd omarmd.

Het Ambitiedocument Recreatieschap Twiske-Waterland pleit onder meer voor overnachting die passend moet zijn in de natuurregelgeving en in het landschap. Ook wil het dat de balans tussen recreatieve activiteiten en rust, stilte en natuurbescherming geborgd is.

Van de negen insprekers waren de meesten tegen overnachting en uitbreiding van het dancefestival in het recreatiegebied in de gemeenten Oostzaan en Landsmeer. Onder hen waren het Platform Twiske Geen pretpark en Hart voor Twiske. Ze menen dat nachtelijk lawaai en mensenmassa’s met name de vogels in het Natura 2000-gebied verstoren. Recreatievormen als vissen, fietsen, wandelen en zwemmen vinden ze wel gepast.

Inwoner Jan Schouten uit Oostzaan voerde aan dat het festival strijdig is met het bestemmingsplan. Ook vond hij dat het ambitiedocument van het Twiske een ’Eftelingpark’ maakt. Recreatieschapbestuurder Richard Quakernaat uit Landsmeer vond die kwalificatie onterecht. José Berkhof van ’Twiske geen pretpark’ vond dat in het plan de natuur te veel onderschikt is aan de mens. ,,Verander uw naam in Natuurschap’’, bepleitte zij.

De bestuurders van het recreatieschap zijn allen bestuurders uit deelnemende gemeenten. Wethouder Mario Hegger van Purmerend vroeg zich af insprekers zich realiseren dat er onder de omwonenden ook mensen zijn die andere belangen kunnen hebben. ,,In het stuk staat wel degelijk dat natuur belangrijk is, maar niet alle delen in het Twiske zijn Natura 2000-gebied. Het gaat erom een goede belans te vinden.’’

Raadslid Marja van der Pol uit Oostaan, die op persoonlijke titel sprak, voerde aan dat er door de festivals nesten in het Twiske verloren gaan. Ze zei dat het broedseizoen langer duurt dan half juli en dat ze van de Vogelwacht Zaanstreek had gehoord dat tijdens en na het festival Welcome to the future de nesten leeg waren.

Hegger reageerde dat hij onderzoeken kende waarbij bij zeer harde muziek de vogel op het nest bleef en voedsel bleef aanvoeren.

Raadslid Teun Flens uit Oostzaan - ’ik spreek ook op persoonlijke titel’ - stelde een ’gewetensvraag’: ,,Bent u voornemens het predikaat Natura 2000 van het Twiske af te halen in verband met commerciële belangen?’’ Er gingen diverse wenkbrauwen omhoog. Wethouder Sanna Munnikendam van Zaanstad reageerde fel: ,,Dat werp ik verre van mij.’’ Voorzitter Saskia Groenewoud viel haar bij: ,,Het is zeker niet de bedoeling dat wij afscheid nemen van Natura 2000.’’

Het ambitiedocument gaat nu naar de gemeenteraden en Provinciale Staten voor een oordeel.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen