Premium

De eenzaamheid is groot in Den Helder, een netwerk van instanties moet het tij keren

De eenzaamheid is groot in Den Helder, een netwerk van instanties moet het tij keren
Een stereotiep beeld van eenzaamheid. Maar het treft niet alleen alleenstaande ouderen, het komt voor in alle leeftijdsgroepen en is in Den Helder onder middelbare scholieren schrikbarend groot.
© Archieffoto Bert Beelen
Den Helder

Eenzaamheid is een groot probleem in Den Helder. Niet alleen onder ouderen, maar ook onder de andere leeftijdsgroepen. Uit GGD-onderzoek bij middelbare scholieren blijkt 57 procent zich eenzaam te voelen, een schrikbarend percentage.

Een goede samenwerking tussen allerlei instanties is belangrijk bij de bestrijding en daarom wordt het Netwerk Eenzaamheid gevormd. Dat gebeurt op initiatief van welzijnsstichting MEE & de Wering dat tot afgelopen zomer voor de gemeente het project rond eenzaamheid onder ouderen leidde. Het nieuwe netwerk richt zich op de gehele bevolking.

Binnen het ouderenproject tekenden gemeente en 26 organisaties al een intentieverklaring om een netwerk te vormen, maar dat overleg is door een te sterke vergadercultuur niet echt van de grond gekomen, zegt Gea Klercq, sociaal werker en ouderenadviseur bij MEE & de Wering.

Het gaat nu over een andere boeg, met vier keer per jaar een netwerkbijeenkomst waarop een spreker een thema aansnijdt, er pitches zijn en er alle ruimte is voor het leggen van contact met elkaar. De eerste bijeenkomst is op donderdag 31 oktober van twee tot vier uur in het huis van de kunsten Triade aan de Middenweg.

Idee achter het netwerk is dat er makkelijker hulp kan worden ingeschakeld als mensen van diverse instanties elkaar kennen. Uitgenodigd zijn bijvoorbeeld de huisartsen, allerlei maatschappelijke instanties en vrijwilligersorganisaties zoals De Zonnebloem en Humanitas. Er zijn al een een stuk of twintig aanmeldingen binnen. Organisaties met vrijwilligers of professionals die geen invitatie hebben gehad, maar wel willen meedoen, kunnen zich aanmelden . ,,Het zou heel mooi zijn als er bijvoorbeeld kerken aanhaken en zeker ook winkeliers.’’

Volgens het laatste GGD-onderzoek uit 2016 voelt 43 procent van de Helderse bevolking zich eenzaam. Het percentage eenzamen in Den Helder ligt iets boven het provinciale gemiddelde, maar is niet uniek voor het land.

Aanmelden: g.klercq@meewering.nl

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen