Premium

Kegge- en Stastokviaduct bij station Haarlem-Spaarnwoude moet wijken voor woningen en kantoren

Kegge- en Stastokviaduct bij station Haarlem-Spaarnwoude moet wijken voor woningen en kantoren
De huidige situatie rond het Kegge- en Stastokviaduct, linksboven de Ikea en onder in beeld de kantorenstrook die gehandhaafd blijft. Op de afbeelding rechts de situatie zoals de gemeente die schetst in de ontwikkelvisie Oostpoort, waarbij het viaduct grotendeels is gesloopt en verplaatst naar de Amsterdamsevaart.
© Illustraties Google Earth/Gemeente Haarlem
Haarlem

Sloop ligt in het verschiet voor een groot deel van het Kegge- en Stastokviaduct in Haarlem. Deze verbinding tussen Zuiderpolder en Waarderpolder over de Amsterdamsevaart en de spoorlijn moet verdwijnen om ruimte te scheppen voor nieuwbouw van woningen en/of kantoren. Even verderop moet een nieuw viaduct komen.

De verplaatsing van het viaduct wordt geopperd in de gemeentelijke ontwikkelvisie voor Oostpoort. Die visie schetst een toekomstbeeld voor het gebied aan weerszijden van station Spaarnwoude. Oostpoort moet wat betreft de gemeente één stedelijk gebied worden aan beide zijden van het spoort.

Het huidige viaduct staat die ontwikkeling in de weg, het vormt een barrière, stelt de gemeente. ’Dit viaduct is zeer breed uitgevoerd (er was toen nog geen sprake van de flyover). Het is een logische ingreep omdat we al dat asfalt niet meer nodig hebben.’

Bovendien bevinden zich onder het langgerekte viaduct onaangename plekken en vormt het een onaantrekkelijk gebied. ’Dat is niet de stadsentree die we hier voor ogen hebben’, aldus de gemeente in haar visie.

Kegge- en Stastokviaduct bij station Haarlem-Spaarnwoude moet wijken voor woningen en kantoren
De situatie zoals de gemeente die schetst in de ontwikkelvisie Oostpoort, waarbij het viaduct grotendeels is gesloopt en verplaatst naar de Amsterdamsevaart.
© Illustratie Gemeente Haarlem

De gemeente zet voor Oostpoort in op een combinatie van wonen (zo’n elfhonderd woningen), werken en voorzieningen, met goede aansluitingen met de omringende wijken en de Waarderpolder.

Voetganger en fietser moeten meer ruimte krijgen, de auto wordt efficiënter ingepast. Met de sloop van het huidige viaduct ontstaat er ook meer ruimte voor groen en water.

Ter vervanging van het viaduct denkt de gemeente aan een ranke op- en afrit ter hoogte van de Amsterdamsevaart. Want die weg wordt versmald naar een rijstrook per rijrichting waardoor er ruimte ontstaat voor een goede aansluiting van de woonwijk op het station.

’In nadere uitwerking moet blijken hoeveel rijstroken de nieuwe op- en afrit nodig heeft en met welke bochtstraal de verbinding naar de Waarderpolder goed afgewikkeld kan worden’, zo valt te lezen in de visie.

Door de versmalling van de Amsterdamsevaart neemt ook de geluidsbelasting af en kan een prettig stedelijk milieu ontstaan, voorziet de gemeente.

Met een groot aantal partijen (de provincie, ontwikkelaars, wijkraden, diverse belangengroepen) werkt de gemeente al een aantal jaren aan het opstellen van een toekomstperspectief voor Oostpoort. Dat heeft nu geleid tot de ontwikkelvisie, waarmee de gemeente het gebied wil laten ’ontwaken’.

Zo moet rond het station een ’mobiliteitsknooppunt’ ontstaan, met onder meer een grote parkeervoorziening. Oostpoort moet het nieuwe visitekaartje van de stad worden: groen, duurzaam en aantrekkelijk. Wat betreft de gemeente presenteert het historische rijke Haarlem zich hier op een 21e eeuwse manier.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen