Premium

Protest tegen sloop van Java-gebouw Hillegom

Hillegom

Het voornemen van de gemeente Hillegom om het Java-gebouw aan de Van den Endelaan te slopen, valt niet in goede aarde bij verenigingen die zich inzetten voor behoud van historisch erfgoed. De lokale Stichting Vrienden van oud Hillegom en de landelijk opererende Erfgoedvereniging Bond Heemschut maken bezwaar.

Hillegom wil het Java-gebouw - voorheen Partycentrum De Mon - afbreken om op die plek een tijdelijk parkeerterrein te kunnen aanleggen. Dat is volgens de gemeente nodig vanwege de bouw van in totaal 66 appartementen in de directe omgeving. Ook het witte huis naast Java en de voormalige drukkerij Van Lierop maken plaats voor het parkeerterrein.

De voorgenomen sloop van Java stuit Vrienden van oud Hillegom en Heemschut tegen de borst. Het gebouw, dat eerder door de gemeente als ’karakteristiek’ is aangemerkt, is weliswaar geen monument maar is het wel waard behouden te blijven, menen de twee verenigingen. Vrienden van oud Hillegom wijst er ook op dat sloop in strijd is met Hillegoms eigen omgevingsvisie. Daarin geeft de gemeente aan ’cultuurhistorische elementen te willen behouden’ en de rijke ontstaansgeschiedenis van het dorp beter zichtbaar te willen maken’. Heemschut vindt sloop ’het vernietigen van eerder erkende en onvervangbare cultuurhistorische waarden’. De Erfgoedvereniging denkt ook dat het parkeerprobleem - als daar al sprake van zou zijn - op andere wijze is op te lossen.

Vrienden van oud Hillegom erkent dat Java ’ontzettend vervallen’ is en komt daar om met de suggestie om zolang het parkeerterrein nodig is alleen de gevel van het pand - gestut - te laten staan. Als in de toekomst het parkeerterrein niet meer nodig is, bijvoorbeeld omdat er onder het zuidelijk deel van het Henri Dunantplein een parkeerkelder wordt aangelegd - kan dan achter de oude (en gerestaureerde) gevel nieuwbouw worden neergezet. Façadisme heet dat en volgens de Vrienden is dat een systeem dat vaker wordt toegepast, bijvoorbeeld in de grachtengordel van Amsterdam.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen