Dierenkerkhof in Den Helder is ’niet verstandig’

Den Helder

Er komt waarschijnlijk geen gemeentelijke dierenbegraafplaats in Den Helder.

Op verzoek van Behoorlijk Bestuur is onderzocht of een dierenbegraafplaats op de Algemene Begraafplaats mogelijk is. Het zou moeten komen op het ongebruikte deel van de urnenbegraafplaats. Burgemeester en wethouders wijzen er op dat de begraafplaats is bedoeld voor mensen van alle geloof gezindten. De Helderse verordening uit 2014 verbiedt bovendien het begraven van dieren op de Algemene Begraafplaats. Het college voorziet bezwaren als daar een dierenbegraafplaats komt. Het dagelijks bestuur van de gemeente wijst erop dat de aanleg, het beheer en het onderhoud van een dierenbegraafplaats niet tot de kerntaken van de gemeente behoren. Wettelijk is zo’n voorziening niet verplicht. Als er een dierenbegraafplaats wordt aangelegd, zal dat extra kosten met zich meebrengen, verwacht het college. Bijvoorbeeld voor een extra ingang en extra parkeervoorzieningen. Uit contact met andere dierenbegraafplaatsen is volgens het college gebleken dat het aantal begrafenissen van dieren terugloopt. Eigenaren kiezen vaker voor crematie.

De beheerder van dierenbegraafplaats De Stille Weiden vreest dat het aantal begrafenissen daar verder terugloopt als in Den Helder ook zo’n voorziening komt. Als een ondernemer of vrijwilligersorganisatie ruimte ziet om elders in Den Helder een dierenbegraafplaats te exploiteren, wil het college nagaan hoe zij te ondersteunen zijn.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.