Volkstuinders van Westerhout geven het op: ’Gemeente Hoorn hield ons aan het lijntje’

Volkstuinders van Westerhout geven het op: ’Gemeente Hoorn hield ons aan het lijntje’
De volkstuinders van Westerhout voerden in april nog actie voor een nieuwe stek.
© Foto Theo Groot
Blokker

Volkstuinvereniging De Bangert geeft het op en ontruimt volkstuincomplex Westerhout, nabij het Plukkerspad. Het bestuur heeft dat per brief laten weten aan de leden.

,,Na vele jaren van onzekerheid over de sluiting, moeten wij tot onze spijt, of lees ongenoegen, constateren dat er nog steeds geen enkel perspectief is dat wij na 1 november, wanneer het huurcontract met de gemeente Hoorn is afgelopen, nog langer kunnen blijven tuinieren.’’

Actie

In april dit jaar voerden de tuinders, toen nog zo’n 25, actie om aandacht te vragen voor het probleem.

Eind oktober moesten zij het complex tussen Coxlaan en Koewijzendhebben verlaten, om plaats te maken voor woningbouw, om precies te zijn Bangert en Oosterpolder fase A-west.

Nu het bijna zover is, hebben ze nog geen enkel zicht op een andere plek. ,,Ondanks alle pogingen die wij de afgelopen jaren in het werk hebben gesteld. Ondanks toezeggingen van de wethouders, die onomwonden stelden dat de gemeente een morele verplichting jegens ons heeft om vervangende ruimte aan te bieden.

We worden steeds aan het lijntje gehouden. De gemeente heeft een Groenvisie ontvouwd, waarin de volkstuinen geen enkele keer worden genoemd. Dat zegt wel genoeg.’’

Desolaat

Het bestuur heeft, omdat het geen enkele garantie kon geven van perspectief op de langere termijn, niet actief nieuwe leden geworven.

,,Dat betekent dat een groot deel van het complex er nu desolaat bij ligt. Wij zijn dan ook van mening dat voortzetting van de huur van het complex niet langer verantwoord is en we beter al onze inspanningen kunnen richten op het complex Zuiderhout.’’

Hiermee wordt gedoeld op de grond tussen IJsselweg en de spoorlijn, nabij de Zuiderhout. De vereniging wil daar vrijkomende tuinen als alternatief aanbieden aan tuinders op Westerhout en heeft al enkele tuinen hiervoor vrijgehouden.

Tuindersgrond

Het afscheid doet pijn, ook omdat op Westerhout volgens secretaris Rob Vierveijzer de grond ’echte tuindersgrond’ is, die makkelijker te verwerken is, terwijl het bij Zuiderhout voornamelijk om klei gaat.

De leden tuinieren op Westerhout sinds 1980. ,,Volgend jaar zouden wij daar het veertigjarig jubileum hebben gehad.’’

Wie de behoefte heeft kan na 1 november gewoon doorgaan op Westerhout, volgens het bestuur. ,,Misschien dat er komend jaar ook geen voortgang in de bouwplannen zit. Dit is echter geheel op eigen initiatief.’’

Wethouder Marjon van der Ven zei in april dat de gemeente op zoek was naar een structurele oplossing, ’elders in Hoorn zijn of in het gebied zelf’. Ze wilde toen proberen ’op korte termijn duidelijkheid te geven’. De afgelopen dagen was zij niet bereikbaar om aan te geven waarom dat niet is gelukt.

Om na bijna veertig jaar niet in mineur te eindigen, is besloten het tijdperk van volkstuincomplex Westerhout feestelijk af te sluiten, met een hapje en een drankje, op zaterdag 9 november van 11 tot 13.30 uur bij de ingang van het complex aan het Plukkerspad. Ook familie, vrienden en buren zijn welkom. ,,Wij hopen op een grote opkomst om zo de betrokkenheid van vele bewoners in Zwaag en Blokker met het tuinieren in onze dorpen te tonen.’’ Wie hierbij wil zijn, wordt verzocht zich vooraf te melden via e-mail: rc.vierveijzer@quicknet.nl, of telefonisch bij penningmeester Karel Betsema, 0229-213531.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen