Reiziger zat nooit zo tevreden in de bus als in 2018

Reiziger zat nooit zo tevreden in de bus als in 2018
Een buurtbus in de regio Alkmaar.
Haarlem

Buspassagiers in Noord-Holland zijn steeds tevredener, blijkt uit een schriftelijke enquête die in 2018 onder hen is gehouden. Niet eerder waren ze zo tevreden, waarmee de provincie tot de top-vijf van best scorende ov-autoriteiten in het land hoort.

De provincie besteedt het busvervoer aan in drie Noord-Hollandse regio’s: Noord-Holland Noord, Haarlem en IJmond en Gooi en Vechtstreek. In deze gebieden rijdt Connexxion voor de provincie. In Amsterdam en omliggende plaatsen is de metropoolregio de vervoersautoriteit. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stelden het jaarverslag 2018 dinsdag vast.

Reizigers waardeerden het busvervoer nog nooit zo hoog als in 2018. Dit past overigens in de landelijke trend richting steeds hogere cijfers voor het OV. In Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord is het algemene oordeelcijfer gestegen naar respectievelijk een 7,9 en een 7,7. In Gooi en Vechtstreek waardeerden de reizigers de bus met met een 7,9, gelijk als in 2017.

Met name in Haarlem/IJmond is het percentage ’op tijd’ gereden bussen sterk gestegen ten opzichte van 2017. Het hoge percentage van ’uitgevallen ritten’ in 2018 is hoofdzakelijk te wijten aan de landelijke stakingsdagen in dat jaar. Ondanks de hoge stiptheid van het busvervoer zijn er meer klachten binnen gekomen dan in 2017. Die betroffen vooral de stakingsdagen.

In de Gooi en Vechtstreek kwamen veel klachten binnen over de (langdurige) werkzaamheden aan de Bestevaer en Crailoseweg in Huizen. Door deze werkzaamheden moest de oorspronkelijke route van de buslijnen 101 en 320 worden omgeleid. De gevolgen van de geplande werkzaamheden hebben tot veel weerstand geleid onder inwoners en lokale politiek.

In Haarlem/IJmond betroffen de meeste klachten de buslijnen 73 en 80. Beide lijnen hebben grote moeite met het halen van de punctualiteitseisen. Lijn 73 had veel last van de regelmatige verkeerscongestie bij de Velsertunnel. Ook lijn 80 ondervond veel last van verkeerscongestie als gevolg van langdurige werkzaamheden tussen Halfweg en Amsterdam (N200) en gedurende stranddagen rondom Zandvoort.

De stijging van het aantal klachten in Noord-Holland Noord is deels verklaarbaar door de gewijzigde dienstregeling per 22 juli 2018. Drukke lijnen zijn meer ’gestrekt’ waardoor de frequentie omhoog kon. Waar de vervoervraag echter laag was, is het aanbod van het reguliere busvervoer verminderd of volledig vervangen door het vraagafhankelijke ’Overal Flexvervoer’ van Connexxion.

Buurtbus

Als in een regio te weinig passagiers zijn voor regulier busvervoer, worden buurtbussen ingezet. Met in totaal ruim 600 vrijwillige chauffeurs bieden buurtbussen door heel Noord-Holland Noord en in de regio Bloemendaal openbaar vervoer aan voor hun mede-inwoners uit met name de kleinere kernen. In 2018 is opnieuw een record gebroken, want er waren ruim 300.000 instappers. Dat gaf her en der problemen in de spits, wat met maatwerk is opgelost. Ondanks die populariteit van de buurtbus, is het reizigersaanbod te mager om een reguliere bus in te zetten.

Vinden van chauffeurs voor de buurtbus is overal steeds lastiger. De provincie is bezig met de buurtbusverenigingen een nieuwe strategie toe te passen bij de werving.

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen