Premium

Edam-Volendam kiest voor ’sobere dijk’

Edam

De gemeente Edam-Volendam kiest voor een ’sobere’ inrichting van de Markermeerdijk als de voorgenomen dijkverzwaring door het waterschap gereed is. Een ’historische vergissing’, vinden de tegenstanders van die keuze.

In de gekozen variant worden nogal wat mogelijkheden losgelaten. Geen verbreding van de zeesluis bij Edam, en geen omarming van de toeristische visie Waterrijk Museum, waarbij het verhaal van de kustzone tussen Amsterdam en Hoorn met kunst en informatievoorziening wordt verteld.

PvdA’er Pim Bliek sprak van een eenmalige kans en dat een keuze voor een sobere variant getuigt van een gebrek aan ambitie. De Kras-raadsleden Erik Schokker en Wim Rijkenberg deelden - in tegenstelling tot de rest van hun fractie - die mening en wezen op de subsidie die voor het project klaar zou liggen. CDA’er Alfred de Jong sprak zelfs van een historische blunder.

Zeevangs Belang hinkte op twee gedachten en wilde wel graag een extra dijkovergang voor fietsers ter hoogte van Etersheim maar wenste niet in een fuik te belanden van financiële consequenties voortvloeiend uit te veel ambities. Volgens wethouder Wim Runderkamp waren er weliswaar nog geen ’spelregels’ opgesteld, maar zou een breed pakket wensen wel verwachtingen scheppen bij de provincie. ,,Je kunt altijd terug, maar nooit helemaal.’’

Met een toezegging voor een extra fietsvoorziening over de dijk - waardoor het schooltje van Dik Trom beter bereikbaar zou zijn - kon de partij genoegen nemen en steunde de sobere variant van de partijen, die nu de gemeente flink moet bezuinigen geen risico op extra financiële verplichtingen willen lopen.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen