Helderse Jongeren Adviesraad (JAR) krijgt eigen budget voor activiteiten

Den Helder

De door het CDA vurig bepleite Jongeren Adviesraad (JAR) komt steeds dichterbij.

Maandagavond 14 oktober wordt het initiatiefvoorstel van het CDA besproken in de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling.

CDA’er Fotigui Camara hoopt dat door het instellen van de JAR de kloof tussen jongeren en de politiek wordt verkleind en de jongerenparticipatie wordt verbeterd. Hij verwijst naar het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarin staat dat kinderen en jongeren het recht hebben om hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen over hun leefomgeving.

De JAR gaat waarschijnlijk elf leden tellen die tussen de 15 en 25 jaar oud zijn. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, krijgen de leden per vergadering een vergoeding van 80 euro. Ook krijgen zij computers of tablets van de gemeente. En een budget voor activiteiten.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen