Premium

Provincie belooft meer ’maatwerk’ om van agrarische grond in plassengebied natuur te maken

Wijdemeren

De provincie wil eigenaren van agrarische grond in het plassengebied tegemoet komen. ’Maatwerk’ moet het scheppen van meer natuur vergemakkelijken en de onrust erover de kop indrukken.

Die dook afgelopen maanden op, in de gebieden van de Weersloot - van Loosdrecht naar de Vecht - en de Ster en langs de Kortenhoefsedijk. De eerste plekken waar agrarische grond moet wijken voor natuur, gepland voor in totaal bijna 800 hectare in het Oostelijke Vechtplassengebied. In een poging het verzet te bundelen richtten bij de Weersloot bewoners en bedrijven recent een belangenvereniging op. Aanwonenden van de Kortenhoefsedijk en Emmaweg zijn daar ook mee bezig, ook voor het aansluitende Ankeveen, zo melden ze.

Meer nieuws uit Gooi

Video uitgelicht