Medemblik maakt op drie fronten vuist tegen hoogte bedrijf op Zevenhuis

Medemblik maakt op drie fronten vuist tegen hoogte bedrijf op Zevenhuis
Overzicht van kavels op bedrijventerrein Zevenhuis, met hoogten.
© Beeld www.zevenhuis.nl
Hoorn

Op drie fronten wordt vanuit Medemblik een vuist gemaakt tegen het plan van het Hoornse college van B en W om in het middengebied van bedrijventerrein Zevenhuis een gebouw van vijftien meter hoog toe te staan. Officieel is tien meter (met marge elf) hier het maximum.

Zevenhuis Logistics heeft grond gekocht tegenover Moso. Burgemeester en wethouders willen gebruik maken van hun bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan, omdat logistieke bedrijven een grotere bouwhoogte nodig hebben. Zij vinden dat zij zo’n afwijking niet aan de gemeenteraad hoeven voor te leggen als het gebouw niet hoger wordt dan 15 meter.

Wethouder Andrea van Langen van Medemblik liet er als inspreker tijdens de Hoornse raadscommissievergadering geen twijfel over bestaan. Door dit toe te staan zet Hoorn bestuurlijke afspraken opzij. ,,Dat is kwalijk en bestuurlijk onacceptabel!’’

Zij herinnerde er aan dat destijds in goed overleg een grenscorrectie is overeengekomen om de aanleg van Zevenhuis mogelijk te maken. Omdat de grens op 120 meter van Zwaagdijk-West kwam te liggen zijn afspraken gemaakt om het dorpse gebied geleidelijk te laten overgaan in het bedrijventerrein. Aan de kant van de Zwaagdijk zou een groene buffer komen. De hoogte van bedrijven zou aan die kant beperkt blijven tot 8 meter, in het midden tot 10 en aan de kant van de Westfrisiaweg tot 15 meter. Van Langen begrijpt niet waarom Zevenhuis Logistics zich niet daar vestigt. ,,Op die gronden ligt een optie, maar die kan beëindigd worden.’’

Alle fracties in de gemeenteraad van Medemblik hebben de Hoornse collega’s een brief gestuurd, waarin de handelwijze van Hoorn ’ten zeerste wordt afgekeurd’. De fracties vragen de Hoornse raad ’ter wille van de goede bestuurlijke verhoudingen en regionale samenwerking’ het besluit over de aanvraag van het bedrijf Zevenhuis Logistics BV uit te stellen. ’Een goede buur is beter dan een verre vriend.’

De Dorpsraad Zwaagdijk-West liet over haar strijdlust geen misverstand bestaan. ,,Met een vijandige buur is de ellende niet te overzien. Wij zullen alles doen om deze plannen tegen te houden’’, zei secretaris Giel Nijpels.

Volgens het protocol mag na een bijdrage van insprekers geen discussie volgen. René Assendelft van Hoorn Lokaal zei wel dat hij een reactie van het college verwacht. Eerder had het CDA al aangegeven dat zij de afwijking van het bestemmingsplan dusdanig groot vindt dat de gemeenteraad om toestemming moet worden gevraagd.

Meer nieuws uit West-Friesland

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons