Bouw aan ’vooravond van nieuwe crisis’ door stikstof problematiek

De omslag van het rapport van de commissie Remkes over de stikstof problematiek.
© Foto ANP
Amsterdam

In Noord-Holland staan minimaal drieduizend banen in de bouwsector onder druk door de stikstof problematiek. Dat blijkt uit een enquête van Bouwend Nederland onder haar leden. Landelijk zou het zeker om 27.000 banen gaan.

Door een vonnis van de Raad van State in mei liggen veel projecten stil. Overheden besloten na het vonnis de behandeling van vergunningaanvragen op te schoren.

Bouwend Nederland doet er alles aan de gevolgen hiervan in kaart te brengen en de overheid ertoe te bewegen snel met maatregelen te komen om de bouw weer vlot te trekken.

Uit de enquête blijkt dat nu al 61 projecten in alle delen in Noord-Holland zijn vertraagd door de stikstof problematiek. Projecten met een totale omzet van ruim een half miljard euro. In totaal zouden 2868 woningen in aanbouw hierdoor zijn getroffen.

Op 7 oktober had ongeveer 20 procent van de leden van Bouwend Nederland de enquête ingevuld. Volgens de brancheorganisatie kunnen de totale aantallen getroffen projecten veel hoger zijn.

Regiomanager Jan Overtoom stelt dat de overheden van goede wil zijn, maar dat er nog geen oplossing is. ,,Er zijn bedrijven die een fantastische orderportefeuille hadden waar nu grote gaten in komen. Projecten die op korte termijn zouden gestart, dreigen voorlopig niet door te gaan. We staan aan de vooravond van een nieuwe crisis.’’

Volgens Guido Scholtens, algemeen directeur van Scholtens Bouw BV uit Wognum ervaren veel bouwbedrijven de gevolgen van de stikstofproblematiek. ,,Woningbouwprojecten worden doorgeschoven, contractuele afspraken worden niet gehaald en personeel dreigt overtallig te worden. En dat in een tijd dat er een groot woningtekort is en orderportefeuilles goed gevuld waren! De inzet van gedeputeerde Cees Loggen waardeer ik zeer, maar het succes van de nieuwe door de provincies genomen maatregelen ligt natuurlijk voor een deel buiten de verantwoordelijkheid van de Provincie Noord-Holland. Op Rijksniveau moeten er knopen worden doorgehakt. Het is goed dat de inventarisaie van Bouwend Nederland laat zien hoe groot de actuele problemen zijn.’’

Bouwend Nederland roept met klem op dat provincies en gemeenten per direct de vergunningsprocedures hervatten, zodat er weer woningen en wegen gebouwd kunnen worden.

Meer nieuws uit Amsterdam