Premium

Groen licht voor zonnepanelen bij rioolzuivering Ursem

Groen licht voor zonnepanelen bij rioolzuivering Ursem
Een impressie van het zonnepark straks in Ursem.
© Foto HHNK
De Goorn

Koggenland biedt het waterschap ruim baan voor een zonnepark bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Ursem.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een plan ingediend voor de installatie van vijfduizend panelen naast de rwzi aan Het Gors. Hiermee wil het waterschap deels in de eigen energiebehoefte voorzien voor de zuivering van rioolwater. Deze opzet pas volgens de initiatiefnemers in de duurzaamheidsplannen van het waterschap, die erop gericht zijn in de toekomst zoveel mogelijk energieneutraal te kunnen draaien. Bovendien is de energiebehoefte bij HHNK relatief groot. ,,Na Schiphol, Tata Steel en Google zijn wij de grootste energiegebruiker boven het Noordzeekanaal’’, aldus woordvoerster Lisa Beerepoot van HHNK. ,,Onze pompgemalen en zuiveringsinstallaties vergen grote hoeveelheden energie.’’

Voor de gemeente Koggenland vormt de komst van het kleinschalige zonnepark van anderhalve hectare in Ursem geen enkele discussie. Zo bleek maandagavond tijdens de raadsvergadering.

Die eensgezindheid is echter ver te zoeken bij het eigen beleid op het gebied van zonneparken in de gemeente Koggenland. Het college sluit zich aan bij de provincie. Die wil zoveel mogelijk bedrijfsdaken benutten en ’reststukjes’ grond, bijvoorbeeld langs de A7. Maar zeker geen agrarische grond of natuurgebieden, zo verzekerde duurzaamheidswethouder Caroline van de Pol. ,,Waardevolle natuur en agrarische grond zijn uitgesloten.’’

Desondanks plaatsten enkele fracties vraagtekens bij het kaartje met potentiële zoeklocaties. ,,We vinden het wat vaag’’, aldus CDA-leider Nico Bijman. ,,Er staat wel een zoekgebied ingetekend op landbouwgrond. We willen die cirkels het liefst uit de tekeningen.’’ Ook Gemeentebelangen Koggenland (GBK) is er niet gerust op. ,,Die cirkels zijn niet te begrijpen, je zal maar in zo’n cirkel wonen. Voor je het weet, loop je in een fuik.’’ Volgens Saskia Borgers van GroenLinks/PvdA moet de burger ’er meer bij betrokken worden’. ,,Dat is hier niet gebeurd. Dat verbaast ons.’’ Van de Pol antwoordde: ,,Het is absoluut niet de bedoeling enige rechtmatigheid aan dit stuk te koppelen. Het gaat hier om de uitgangspunten van beleid. Meer niet.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen