’Premieverschillen tussen uitvaartverzekeringen zijn nog steeds groot’

© Foto Pixabay

We betalen nog steeds onnodig veel premie voor onze uitvaartverzekering. Vorig jaar maakte informatieplatform Uitvaartverzekeringwijzer.net al bekend dat er premieverschillen van ruim duizend euro waren. Dit jaar blijkt dat niet anders en is het verschil zelfs nog groter geworden.

„We hebben net als vorig jaar onderzoek gedaan onder ruim duizend polissen naar de premieverschillen tussen de uitvaartverzekeringen”, zegt Leon Schouten, directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net. „We zijn er achter gekomen dat deze nog steeds groot zijn.” De website onderzocht de premieverschillen tussen de vier grote kapitaal-uitvaartverzekeringen van Ardanta, Dela, Yarden en Monuta en kwam premieverschillen tegen van ruim 1.700 euro.

Schouten geeft een rekenvoorbeeld: „Voor een kapitaal uitvaartverzekering met een verzekerd bedrag van 10.000 euro en een premie looptijd van 30 jaar, betaalt een 35 jarige bij Ardanta een maandpremie van 18,13 euro. Bij Monuta is dit 22,87 euro. Een verschil van maar liefst 26 procent. Het premieverschil over de gehele looptijd van de verzekering bedraagt in dit geval maar liefst 1.706,40 euro.”

De premieverschillen tussen de uitvaartverzekeraars zijn de afgelopen jaren in sommige gevallen groter geworden. Dit komt omdat een aantal uitvaartverzekeraars premiewijzigingen hebben doorgevoerd. Zo heeft Yarden financiële problemen en hebben zij noodgedwongen de premies moeten verhogen. Vorig jaar was het premieverschil voor een 35-jarige met een dekking van 7.000 euro nog 1.065 euro. Dit jaar is dit opgelopen tot maar liefst 1.162 euro.

Jongeren

„We zien dat het goedkoper is om op jonge leeftijd een uitvaartverzekering af te sluiten. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet. We hebben de premie van jongeren en ouderen vergeleken. In beide gevallen zijn we uitgegaan van een premiebetaling van tien jaar. Iemand die 18 jaar is en een uitvaartverzekering neemt, betaalt bij Yarden tien jaar lang 16,93 euro per maand. Iemand die 63 jaar is, betaalt voor dezelfde verzekering een maandpremie van 61,96 euro, ook 10 jaar lang. In totaal betaalt degene van 18 jaar ruim 2.031 euro en degene van 63 jaar maar liefst 7.435 euro. En dat voor dezelfde levenslange dekking met een verzekerd bedrag van 7.000 euro. De persoon van 63 jaar betaalt zelfs meer premie dan dat er uiteindelijk uitgekeerd wordt”, aldus Schouten.

Het op latere leeftijd afsluiten van een uitvaartverzekering zorgt voor een hoge maandelijkse premie. De verzekeraar heeft immers een grotere kans dat iemand overlijdt en daardoor op korte termijn moet uitkeren. Uitvaartverzekeringwijzer.net raadt aan om in zulke gevallen niet alleen een vergelijking te maken tussen de premieverschillen bij verzekeraars, maar ook te beoordelen of een verzekering nog wel verstandig is. „Als iemand van 63 jaar een uitvaartverzekering neemt en ervoor kiest om premie te betalen tot 85 jaar, dan betaalt deze persoon in totaal ruim 9.261 euro, voor een dekking van maar 7.000 euro. In zulke gevallen kan zelf sparen voordeliger zijn”, aldus Schouten.

Korte premielooptijd

Bij uitvaartverzekeringen kun je kiezen tussen verschillende premie looptijden. Bij Yarden is het bijvoorbeeld mogelijk om de premie binnen tien jaar, twintig jaar of dertig jaar te betalen. Maar ook kan men kiezen om tot 65 jaar of tot 85 jaar premie te betalen. Het kiezen van een korte premie looptijd blijkt echter stukken goedkoper, dan wanneer men kiest voor een lange looptijd.

Schouten geeft nog een rekenvoorbeeld: ,,Een 18-jarige betaalt bij Yarden voor een uitvaartverzekering met een dekking van 7.000 euro en een looptijd van 10 jaar in totaal 2.031,60 euro. Kiest hij bij dezelfde verzekeraar voor een gelijke dekking, maar een premiebetaling tot zijn 85ste levensjaar, dan betaalt hij 4.944,60 euro (zie onderstaande grafiek). Een verschil van 2.913 euro. Dit terwijl hij in beide gevallen levenslang is verzekerd en precies dezelfde dekking heeft na overlijden.

Uitvaartverzekeringen vergelijken voordat men er een afsluit is erg belangrijk, aldus Schouten. Daarnaast is het slim om goed te kijken of een uitvaartverzekering wel noodzakelijk is. Wanneer iemand veel spaargeld heeft, is een verzekering voor de uitvaart niet altijd nodig.

Wilt u reageren of heeft u hulp nodig van de ombudsman? Mail ons.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.