Annemarije Tillema benoemd tot Regionale Energiecommissaris voor Gooi en Vechtstreek; ’Er is veel ambitie in deze regio’

Annemarije Tilleman, de Regionale Energiecommissaris voor Gooi en Vechtstreek, opereert vanuit De Groene Afslag.

Annemarije Tilleman, de Regionale Energiecommissaris voor Gooi en Vechtstreek, opereert vanuit De Groene Afslag.

Mirjam van Twisk
Laren

Als een spin in een web, aanjagen en verbinden. Dat wordt de rol van de kersverse Regionale Energiecommissaris voor Gooi en Vechtstreek, Annemarije Tillema (38) uit Blaricum. Zij werd maandagochtend tijdens een ontbijtbijeenkomst in De Groene Afslag in die rol benoemd door de Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra.

Koornstra maakte in het ’groene epicentrum’ van de regio op de hem kenmerkende wijze een komische show van de installatie van die Regionale Energiecommissaris. ,,Maar’’, waarschuwde hij, ,,hoewel ik er grappig over doe, is de energietransitie geen spelletje.’’ Hij wees op het belang van initiatieven van onderop. ,,Vernieuwing komt altijd van onderop - uit de huiskamers en de schuurtjes - niet vanuit de eigen sector.’’ En hij benadrukte dat de perceptie van duurzaam nog te vaak stokt bij de eerste vier letters van dat woord. ,,Die perceptie klopt niet.’’

Die boodschap zo breed mogelijk uitdragen, dat wordt een van de taken van de versbenoemde Regionale Energiecommissaris. Zij gaat vanuit De Groene Afslag een loket bemannen en maandelijkse bijeenkomsten beleggen waar iedereen die iets nastreeft op het gebied van duurzaamheid welkom is. Tillema is er om initiatieven aan elkaar te knopen, mensen met elkaar in verbinding te brengen en om, zo nodig, richting te geven.

Zij doet dat, onbezoldigd, vanuit een achtergrond die met duurzaamheid is doordrenkt. Alle vele jaren is zij werkzaam op het terrein van energietransitie en duurzaamheid. Aanvankelijk in loondienst van onder meer energiereus Vattenfall, waar zij verantwoordelijk was voor de isolatieketen en zonne-energie, en sinds een jaar of vijf als zelfstandig ondernemer. Zij is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in de Sustainable Brand Index, een grootschalig en toonaangevende merkenonderzoek in Europa op het gebied van duurzaamheid en merkontwikkeling.

In de achterliggende jaren heeft Tillema in diverse projecten samengewerkt met Koornstra. Niet gek dus dat toen de Nationale Energiecommissaris op zoek ging naar regionale vertegenwoordigers hij voor Gooi en Vechtstreek bij haar terecht kwam. De Blaricumse, die sinds vier jaar woont in de gasvrije wijk Blaricummermeent waar zij ook als consument ervaring op deed met de energietransitie, houdt kantoor in De Groene Afslag. ,,Een logische plek.’’ En daar onderhoudt zij vanzelfsprekend ook nauwe banden met Lucas Mol, de initiatiefnemer van dit broeinest voor duurzame initiatieven, die de Regionale Energiecommissaris maar al te graag faciliteert.

Of haar een zware taak wacht in Gooi en Vechtstreek? Tillema kan het nog niet helemaal inschatten. Ze gaat in ieder geval zoveel mogelijk contacten leggen. Met burgerinitiatieven, scholen, bedrijven en overheidsinstanties. Waarbij het voor haar heel belangrijk is om vooral de jeugd erbij te betrekken. ,,Ik denk wel dat er veel ambitie in deze regio is. Zo las ik dat Hilversum het voornemen heeft om het Mediapark in 2025 energieneutraal te hebben. Daar ben ik heel benieuwd naar.’’

De Energiecommissaris is dagelijks te bereiken via energiecommissaris@

degroeneafslag.nl. Iedere eerste dinsdag van de maand organiseert zij samen met De Groene Afslag een open Energie-avond.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen