Coalitiepartijen: ’De meeste inwoners van Heiloo willen de afslag A9”

De plek waar de afslag Heiloo zou moeten komen, met links het al kaalgehaalde viaduct van de Lagelaan en rechts de golfbaan.© Luchtfoto Hans van Weel

Henk-Jan den Ouden
Heiloo

Het moge duidelijk zijn: de coalitiepartijen Heiloo-2000, VVD en CDA zijn niet van plan af te zien van de aansluiting van Heiloo op de A9. De drie partijen, samen goed voor een krappe meerderheid in de gemeenteraad van Heiloo, willen juist snelheid maken om het tijdverlies, veroorzaakt door de stikstofproblematiek, zo beperkt mogelijk te houden. „De meeste inwoners willen dat er een afslag komt.”

Vroegop schetst nog even de situatie. „We zijn eigenlijk al jaren bezig discussie te voeren over de afslag. In de gemeenteraad is een besluit genomen om de afslag te realiseren, en daar waren overigens niet alleen de huidige coalitiepartijen het mee eens. Het bestemmingsplan voor de afslag is, zoals het hoort, opengesteld voor bezwaar en beroep. Na de uitspraak van de Raad van State in mei is duidelijk geworden dat het Plan Aanpak Stikstof (PAS) niet meer geldt en dat het werk nog niet uitgevoerd kan worden. Maar dat betekent wat ons betreft niet dat alle opties weer open zijn. We moeten snel het bestemmingsplan herzien op dit punt. De stikstofdepositie als gevolg van de afslag moet zo klein mogelijk zijn.”

De coalitiepartners vinden het overigens terecht dat het PAS ter discussie is gesteld. „Het was een rekenmodel, met veel aannames, erg theoretisch.”

Heiloo-2000, VVD en CDA blijven van mening dat de aansluiting er moet komen. „Ik sta nu elke ochtend vast in de file”, zegt Linda Verbeek. „Ik kom moeilijk het dorp uit. Hoe zuur is dat?” Uit een grafiek in het rapport Remkes blijft, dat auto’s die in files staan veel meer stikstofdepositie veroorzaken dan een auto die met 130 voorbij rijdt. Volgens de drie politici lost de aansluiting dat probleem juist op.

Vechten

Brouwer de Koning: „In de modellen wordt alleen berekend welke uitstoot erbij komt als de afslag wordt aangelegd, niet hoeveel er minder wordt uitgestoten op andere wegen.” Volgens Vroegop is de depositie als gevolg van de afslag ’verwaarloosbaar klein’. „Volgens de berekening van bureau Arcadis gaat het om 0,14 gram per hectare per jaar. ” Veerbeek: „Ik heb begrepen: als ik mijn hond in de duinen uitlaat, veroorzaak ik al het tienvoudige daarvan. De meeste inwoners en ondernemers willen de afslag. Het was een democratisch besluit en daar willen we voor vechten.”

Uit eerdere berekeningen bleek dat de extra depositie van stikstof in het duingebied het zevenvoudige was van hetgeen eind vorig jaar door Arcadis werd gepubliceerd. „Geen idee waar dat verschil vandaan komt”, aldus Vroegop. „Maar wij gebruiken het rapport van Arcadis als leidraad.”

Er zal straks, aansluitend bij de uitspraak van de Raad van State, een ’passende beoordeling’ moeten komen van de stikstofdepositie als gevolg van de aansluiting. De coalitiepartners hebben er al over nagedacht. „Een matiging van de uitstoot kan worden gevonden door de maximumsnelheden op wegen in het project terug te brengen”, zegt Brouwer de Koning. „Op de Lagelaan en de parallelweg aan de A9 zou die terug kunnen van 80 naar 60. Dan is het probleem van de extra depositie opgelost. Mogelijk kan de snelheid op de A9 op dat deel terug naar 90. Dat is ook goed tegen de geluidsoverlast.” „Of de 100-kilometerzone vanaf verkeersplein Kooimeer verlengen tot na de afslag”, oppert Veerbeek. Vroegop ziet, als VVD’er, die laatste maatregel overigens niet zitten. „Vergeet niet dat er 5,5 miljoen euro klaar ligt voor natuurcompensatie als de afslag gerealiseerd wordt”, zegt Vroegop. Brouwer de Koning: „We horen nu vaak: dat is allemaal al natuur. Maar het meeste is landbouwgrond.”

Bestemmingsplan

Maar hoe nu verder met de afslag? Het bestemmingsplan is vernietigd door de Raad van State, maar dat betekent volgens het trio niet dat alles helemaal opnieuw moet. „Wel zullen veel rapportages opnieuw moeten omdat de tijd verlopen is”, zegt Veerbeek. „We moeten doen wat we nu al kunnen doen”, zegt Vroegop. „We moeten niet op Den Haag wachten. We kunnen nu al aan de gang.” „We hopen op een spoedige hervatting”, zegt Brouwer de Koning. Hoe lang gaat het duren voordat er weer gebouwd wordt? Vroegop: „Wij schatten een jaar of twee vertraging.” In dat geval zou de bouw eind 2021 kunnen worden hervat.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.