Premium

Veel schulden bij uitzendkracht

Veel schulden bij uitzendkracht
Jurriën Koops: ,,Zorgen voor inkomenszekerheid als mensen vanuit een uitkering weer op de arbeidsmarkt komen”.
© FOTO MARCEL ANTONISSE

Tussen de 60.000 en 77.000 uitzendkrachten in ons land hebben schulden. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van uitzendkoepel ABU.

De koepel vroeg aan de leden hoe vaak zij te maken krijgen met loonbeslagen. ,,Dat zijn er jaarlijks ongeveer 60.000”, zegt directeur Jurriën Koops. ,,Dat is een aanzienlijke groep. De oorzaken voor deze problemen lopen uiteen, maar liggen vooral in de privésfeer, zoals bijvoorbeeld echtscheidingen of werkloosheid.” In heel Nederland kampen 550.000 huishoudens met schulden.

Onder druk

De positie van deze uitzendkrachten op de arbeidsmarkt staat daarmee extra onder druk, meent Koops. ,,Deze werkenden zijn financieel niet fit, waardoor er veel minder focus is op het werk en hun loopbaan. Dat zorgt voor nog meer uitval en heeft uiteindelijk ook gevolgen voor de doorstroming op de arbeidsmarkt.”

Koops geeft aan dat sommige uitzenders worstelen met dit probleem. Volgens de ABU-directeur weten de meeste uitzendbedrijven wel hoe ze flexkrachten met schulden moeten benaderen. ,,Het blijft een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Maar alle bellen moeten natuurlijk gaan rinkelen zodra er loonbeslag wordt gelegd of als een uitzendkracht om een voorschot vraagt. Wij laten onze leden zien wat ze in zulke situaties kunnen doen.”

Uitzendkrachten met financiële problemen vallen vaak terug in een uitkering of de bijstand en hebben daarna grote moeite om zich weer op de arbeidsmarkt te begeven. Koops benadrukt dat deze flexkrachten heen en weer pendelen van uitkering naar werk. ,,Als deze uitzendkrachten vanuit een uitkering weer aan het werk gaan, verliezen ze allerlei toeslagen, waardoor ze weer in financiële problemen komen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Werk moet een garantie zijn voor financiële stabiliteit.”

De ABU roept de overheid, gemeenten en verschillende instanties op de handen ineen te slaan om de schuldenproblematiek onder werkenden aan te pakken. ,,Dat betekent dat we moeten zorgen voor inkomenszekerheid als deze mensen vanuit een uitkering weer op de arbeidsmarkt komen. Zorg ervoor dat ze bijvoorbeeld bepaalde toeslagen kunnen behouden. Dat zorgt voor rust en stabiliteit, zodat deze groep niet opnieuw een terugval krijgt.”

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.