Meerderheid in raad Langedijk voor fusie maar onvrede groeit

Erik Kroese van de Dorpsraad Sint Pancras spreekt in. Er was gisteravond veel belangstelling in De Binding.© Foto Erna Faust

Arie Bergwerff
Langedijk

Nog steeds tekent zich een meerderheid af in de Langedijker gemeenteraad voor een bestuurlijke fusie met buurman Heerhugowaard. Tijdens de forumvergadering van de commissie mens, samenleving en financiën was dinsdagavond echter groeiende onvrede te beluisteren. Over het herindelingsontwerp wordt op 8 oktober gestemd.

Die onvrede kwam niet alleen van drie van de vier insprekers, die aangaven meer te voelen voor een samengaan met de gemeente Alkmaar. Ook de woordvoerders van de verschillende partijen morden. Voorzitter Jan Hofman (VVD) moest in de goed gevulde raadszaal in De Binding de teugels strak aanhalen. Hij sloot de vergadering af in de wetenschap dat er op volgende week dinsdag niet alleen gestemd gaat worden over het - zoals het voluit heet - ’herindelingsontwerp van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard’ maar ook over een aardig stapeltje moties en amendementen.

Gerard Rep (CDA) en Annelies Kloosterboer (Kleurrijk Langedijk), die voortdurend vraagtekens hebben gezet bij het proces, probeerden bij aanvang van de vergadering vergeefs het onderwerp van de agenda te krijgen. Na afloop deed Kloosterboer nog een poging om de beslissing over het ontwerp naar een later datum te verschuiven. Maar ook Soledad van Eijk (GroenLinks) gaf aan dat haar partij ’in een spagaat’ was terechtgekomen: ,,Wij zijn voorstander van de fusie maar het proces gaat snel en rommelig. Bepaalde stappen gaan in de verkeerde volgorde.’’ Ook Senioren Langedijk gaf aan de kaarten nog even aan de borst te houden.

Tegenover tegenstemmers en twijfelaars staat een meerderheid, bestaande uit VVD, Dorpsbelang Langedijk, Hart voor Langedijk/D66, PvdA en CU. Of, zoals Rob Wagenaar (VVD) het verwoordde: ,,Wij stemmen in met het voorstel omdat de belangen van alle inwoners het beste tot hun recht komen.’’

Het zat links en rechts in de raad niet lekker dat ze pas laat in kennis werden gesteld van de brief van de Rekenkamer Langedijk en dat nog weer later ook een memo over het kernenbeleid volgde. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen beloofde in gesprek te gaan met de Rekenkamer en maandag met een reactie te komen. Wethouder Nils Langedijk zei zo snel mogelijk aan de gang te willen met het optuigen van het kernenbeleid. En Ad Jongenelen, dorpswethouder voor Sint Pancras, beloofde voortaan iedere maand op woensdag in dorpshuis De Geist te gaan zitten om naar de inwoners te luisteren. Leontien Kompier: ,,’Blij als je blijft’ zei collega Bert Blase vorige week. Daar sluiten wij ons graag bij aan.’’

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.