Premium

Luchthaven in zee een fata morgana?

Luchthaven in zee een fata morgana?
De nieuwe terminal die Schiphol de komende jaren nog gata bouwen.
Schiphol

Een luchthaven op zee. Al tientallen jaren wordt er over gedroomd. Woensdagmiddag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de mogelijkheden om het vliegverkeer naar zee te verplaatsen.

1Waarom een hoorzitting?

Op verzoek van de Tweede Kamer is al een quick scan uitgevoerd, maar daarna bestempelde luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen het plan als onhaalbaar. Partijen als D66 en Forum voor Democratie zijn een groot voorstander en willen verder onderzoek. KLM, Schiphol en deskundigen mogen daarom hun zegje doen en vragen beantwoorden. Met die informatie willen de Kamerleden een vervolg onderzoek afdwingen.

2.Waar is het een een oplossing voor?

Schiphol op de huidige plaats geeft veel overlast. Denk daarbij niet alleen aan geluidsoverlast, maar ook aan ultrafijnstof en het risico dat een toestel neerstort op een woonwijk. De luchtvaart wil de komende jaren nog meer vluchten vanaf Schiphol, maar volgens bewonersgroepen is daar geen ruimte voor. Zonder start- en landingsbanen op deze plek wordt het leefklimaat van twee miljoen mensen verbeterd.

3. Hoe ziet die luchthaven eruit?

Gedacht wordt aan een eiland in de Noordzee, binnen de twaalf mijlszone voor de kust van Zandvoort. Daar komen dan de start- en landingsbanen, een overstapterminal, kerosinetanks en luchtverkeersleiding. Via tunnels gaan passagiers, goederen en personeel vanaf het huidige Schiphol naar het eiland. De terminals, het treinstation en parkeerplaatsen van Schiphol blijven zo behouden. Bewonersgroepen kwamen met een alternatief in de vorm van een schiereiland bij Wijk aan Zee, zodat met een simpele spoorlijn een verbinding mogelijk is.

4. Zijn er ook nadelen?

Zeker. KLM wijst op het gevaar van zout water in de lucht, wat tot roestvorming bij de vliegtuigen leidt. Ook de vele trekvogels boven zee zijn een probleem, net als de plannen voor grote windmolenparken. Het toerisme langs de kust kan een forse klap krijgen wanneer badgasten uitzicht hebben op het vliegveld in zee en last hebben van overkomende toestellen. Ook in kustgemeenten kan meer geluidsoverlast ontstaan. De lange tunnels tussen Schiphol en het eiland zijn niet alleen technisch een uitdaging, het leidt ook tot tijdverlies. Tot slot is een dergelijk duur vliegveld alleen zinvol wanneer de luchtvaart fors kan blijven groeien en dat staat weer haaks op de klimaatplannen.

5. Hoeveel gaat dat kosten?

De aanlegkosten worden geschat op 33 tot 46 miljard euro. Daar komen de kosten voor het slopen van de landingsbanen op Schiphol nog bij. Ook zal tot de opening van zo’n luchthaven op zee, tussen 2035 en 2040, nog geld moeten worden gestoken in meer capaciteit op Schiphol. Het gevaar is overigens dat de kosten nog hoger worden, zoals bij de meeste grote infrastructurele projecten in Nederland het geval is. Tegenover die mega-investering staat volgens de Vereniging van Waterbouwers 13 tot 17 miljard euro die de grond op en rond Schiphol kan opleveren voor de bouw van 200.000 woningen. Maar dan nog rest er een gat van twintig miljard euro. Wie gaat dat betalen?

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen