Premium

Zeven gemeenten willen 200 nog lopende contracten jeugdhulp verlengen

Alkmaar

Zeven gemeenten in de regio Alkmaar willen aflopende inkoopcontracten voor ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf en jeugdhulpexperts tot begin 2020 verlengen.

Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest hebben ruim 200 gezamenlijke contracten met verschillende instanties.

Omdat de aanbesteding van de gesloten jeugdzorg in 2018 en 2019 voor flinke beroering heeft gezorgd onder cliënten en medewerkers, kiezen de opdrachtgevers er nu voor geen nieuwe inkoopprocedures op te starten.

Ook discussies over de tarieven in de jeugdzorg en een fors aantal veranderopgaven die worden meegegeven vanuit het rijk spelen daarin een rol.

De hoop is dat door te beslissen tot verlenging voor rust in de markt wordt gezorgd en ruimte wordt geschept voor kwaliteitsverbetering en innovatie.

De gemeenten willen dat jeugdhulpverleners beter samenwerken rondom cliënten, zodat de administratieve lastendruk wordt verlicht. Ook moet het aantal producten (behandelingen en programma’s) worden beperkt tot de meest gebruikte.

Wmo-zorg

De zeven regiogemeenten hebben met circa 80 aanbieders van Wmo-zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning: thuiszorg en hulpmiddelen) recent wel nieuwe contracten gesloten voor de periode 2020 tot en met 2022.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen