Corporaties beginnen actie: stop de huurderheffing

In Nibbixwoud worden op het oude SEW-veld wel huurhuizen gebouwd.
© Foto Marcel Rob
Hoorn

De verhuurderheffing die het Rijk aan de woningcorporaties oplegt, wordt een molensteen om de nek. De corporaties in het Noorden van de provincie Noord-Holland zijn hieraan jaarlijks 60 miljoen euro kwijt.

Sterker nog, omdat dit geld wordt afgedragen, hebben de woningstichtingen geen financiële armslag voor de nieuwbouw goedkopere huurhuizen. Boven de lijn Purmerend/Alkmaar scheelt dat per jaar al zeker de bouw van 400 nieuwe woningen in de sociale sector. En dat terwijl de overheid de corporaties vraagt meer goedkopere woningen op de markt te brengen. De corporaties vragen aan ’Den Haag’ de belasting af te schaffen.

De omstreden verhuurderheffing was door de regering tijdens de crisisperiode ingevoerd als ’tijdelijke’ belasting. Wat de woningcorporaties in de regio’s West-Friesland, Alkmaar en de Noordkop betreft moet die belasting snel van tafel.

Zij komen gezamenlijk in actie tegen de ’afroombelasting’, die in het verleden vooral bedoeld was om stagnerende bouwprojecten in de Randstad weer vlot te kunnen trekken. Volgens directeur Stefan van Schaik van Wooncompagnie wordt het hoog tijd dat de regering de corporaties weer de vrijheid geeft om aan de slag te gaan. „Wij zijn nu niets anders dan een melkkoe”, vindt hij. „Eerst was die heffing voor de crisis, daarna werd het begrotingstekort ermee weg gewerkt.”

De verhuurderheffing werd ingevoerd, omdat de wooncorporaties in de ogen van de overheid vennootschapsbelasting moeten betalen, met als argument dat de stichtingen ’winst’ maken op de exploitatie van huurhuizen.

Wooncompagnie heeft samen met woningstichting Rochdale en de Nederlandse Woonbond een actie op touw gezet. Met de website wooncrisis.nl verzamelen zij schrijnende verhalen van mensen die al te lang op een wachtlijst staan voor een betaalbaar onderkomen. „Intussen hebben zich 145 corporaties in het hele land aangesloten”, aldus Van Schaik.

Alleen al voor een relatief ’kleine’ woonstichting als De Woonschakel in Medemblik betekent de heffing een aanslag van bijna 12 miljoen euro. Geld, dat dus niet lokaal kan worden besteed aan de bouw van huurhuizen.

„Het is maatschappelijk geld dat nu op een oneigenlijke manier wordt gebruikt voor andere doelen”, reageert Van Schaik. „Wij raken niet alleen jaarlijks 60 miljoen euro kwijt. Het is geld dat door de huurders wordt opgebracht. Zonder dat het voor het vlot trekken van de woningmarkt wordt gebruikt, zoals de regering nu beweert. Als wij dit jaar dat geld van de heffing wel zelf hadden kunnen investeren, hadden we nu achthonderd mensen van de wachtlijst.”

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen