Premium

Wethouder Richard Quakernaat gaat met woningcorporaties op zoek naar geschikte locaties voor tiny houses in Landsmeer

Wethouder Richard Quakernaat gaat met woningcorporaties op zoek naar geschikte locaties voor tiny houses in Landsmeer
Wethouder Richard Quakernaat.
© Foto Ronald Massaut
Landsmeer

De raad van Landsmeer is blij met het uitgangspunt dat in de toekomst te plaatsen tiny houses exclusief worden toegewezen aan Landsmeerders.

De raad omarmde in de raadsvergadering de al lang naar uitgeziene beleidsnota tiny houses Landsmeer. Daarin staat onder meer omschreven wat onder tiny houses wordt verstaan en wie ze zou kunnen exploiteren en verhuren.

Natuurlijk wilde iedereen graag weten waar ze kunnen staan. De raad vraagt immers al sinds 2016 om locaties. In 2017 heeft hij dat nog eens herhaald. Landsmeer kampt met een groot tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen.

Maar daar kon wethouder Richard Quakernaat nog geen antwoord op geven. Eerst moest de raad het eens zijn over het beleid. Daarna wil hij kijken naar locaties. De insteek is dat gemeentegrond wordt aangewend. Een optie is dat de grond wordt verhuurd aan een wooncorporatie, die de tiny houses koopt en verhuurt.

Quakernaat: ,,De gemeente heeft her en der grond in bezit, maar we zijn er nog niet uit of er geschikte plekken bij zijn voor tiny houses.’’

Het is ook mogelijk dat een particulier de exploitatie verzorgt. Dan zullen afspraken worden neergelegd in een contract.

Quakernaat wil snel met woningcorporaties om tafel om te kijken waar tiny houses geplaatst kunnen worden. Mogelijke plekken zijn inbreilocaties en wijzigingslocaties. Die laatsten zijn gronden van bedrijven in de lintbebouwing die zijn aangewezen als mogelijke locatie voor woningbouw als de bedrijven verdwijnen.

Sociale huurprijs

Bij tiny houses gaat het om tijdelijke, verplaatsbare eenheden met een grondoppervlak van maximaal 50 vierkante meter, waarin duurzaam wordt gewoond. Landsmeer gaat uit van maximaal tien jaar. Gezien de tijdelijkheid ligt voor de hand dat ze worden verhuurd. Uitgangspunt is een sociale huurprijs.

De raad bracht wijzigingen aan in afmetingen. Zo vond hij dat de minimale perceelgrootte van 100 vierkante meter, de maximale grootte moest zijn. De maximale bouwhoogte ging op voorstel van Nico van Baarsen (D66) van 5,5 naar 6,2 meter.

Eric Knibbe (CDA) wilde weten of tiny houses ook aan ouderen kunnen worden toegewezen. De doelgroep is primair jongeren, zei Quakernaat. Hij voegde eraan toe dat als ouderen openstaan voor duurzaam en eenvoudig wonen, ze niet bij voorbaat worden uitgesloten.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen