Huurder wil niet vertrekken

Huurder wil niet vertrekken
© Illustratie Marc de Boer

Joop en Anja hebben voor hun studerende zoon Ramon een appartement in Amsterdam gekocht. Samen met een vriend, Johan, betrekt hij de woning. Het is met de krappe woningmarkt in Amsterdam de beste oplossing. Ramon slaat zijn vleugels echter uit en gaat tijdelijk in het buitenland wonen. De vriend blijft de woning van zijn ouders huren.

Tijd verstrijkt, Ramon krijgt een relatie met de buitenlandse Isabel en ze komen samen, als zij haar inburgeringsexamen heeft gehaald, terug naar Nederland. Hij heeft inmiddels een baan en de vooruitzichten voor Isabel zijn ook goed.

Ze oriënteren zich op de markt en willen graag in de woning van pa en ma trekken. Maar Johan kan in redelijkheid niet tot vertrekken worden gedwongen. Hij reageert niet op belletjes, briefjes of mails. Zijn huur betaalt hij wel altijd keurig op tijd. Joop en Anja zitten met de handen in het haar. Hoe kunnen ze er voor zorgen dat Ramon en Isabel in hun eigen woning kunnen trekken? „Johan heeft jaren voor weinig in een mooi pand in Amsterdam gewoond. Dan is het toch redelijk dat wij dit vragen?”, vraagt Anja ons.

Maar zo werkt het niet. De huurbescherming is groot in Nederland. De huur kan alleen worden opgezegd als sprake is van een wanprestatie van de huurder. Bij een wanprestatie valt te denken aan het niet of te laat betalen van de huur, onderverhuur, het hebben van een wietplantage of het laten verslonzen van de woning of het veroorzaken van ernstige overlast. Het is aan de rechter om te bepalen of de woning ontruimd mag worden. De verhuurder mag dat niet zelf doen – in tegenstelling tot wat veel eigenaren denken. Zelf sloten vervangen is dus uit den boze. Intimidatie is helemaal not done.

Dringend eigen gebruik

Een tweede reden voor het opzeggen van de huur is als de eigenaar de woning zelf dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Hoe dat precies zit, legt Marcel Trip van de Woonbond uit. „Om de huurovereenkomst te laten beëindigen door de rechter op grond van dringend eigen gebruik, moet er aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan, namelijk het gebruik moet ’dringend’ en ’eigen’ zijn. De huurder moet andere, passende woonruimte kunnen krijgen en de belangen van de verhuurder moeten zwaarder wegen dan die van de huurder. Dat is een afweging van de rechter en niet op voorhand een uitgemaakte zaak. Het zelf willen gebruiken van de woning hoeft dus niet zo maar te betekenen dat de zittende huurder zijn biezen moet pakken. Je kunt pas beroep doen op dringend eigen gebruik, als je minstens drie jaar de eigenaar bent. Dat snijdt de route om via verkoop snel even een beroep op eigen gebruik te doen, de pas af.”

Een derde mogelijkheid voor opzeggen is als de verhuurder een nieuw huurcontract aanbiedt in verband met grootschalige renovatie van de woning, bij voorbeeld om energie te besparen. Gaat de huurder hiermee niet akkoord, dan kan de huur worden opgezegd.

Tijdelijk contract

Wie dergelijke situaties wil voorkomen, kan nieuwe huurders een tijdelijke huurovereenkomst aanbieden voor de duur van maximaal twee jaar. Het contract eindigt automatisch, maar de verhuurder moet de huurder er wel minimaal een maand en maximaal drie maanden voor het einde van het contract schriftelijk aan herinneren. Voor verhuur in het kader van de Leegstandwet gelden andere regels.

Meer over de regelingen op de website van de rijksoverheid: http://bit.ly/verhuurderwilnietweg

Wilt u reageren of heeft u hulp nodig van de ombudsman? Mail ons!

Ombudsman nieuwsbrief

Durk Geertsma en Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.