Premium

Inburgering wordt een gemeentetaak in 2021, de Alkmaarse politiek maakt zich nu al zorgen over de taalles aan nieuwkomers

Alkmaar

Het Rijk wil de regietaak op het vlak van inburgering per 2021 overdragen aan de gemeenten. De Alkmaarse politiek maakt zich u al zorgen. Vooral over de taalles.

Dat bleek donderdagavond in de commissie sociale zaken. Taalles wordt door alle partijen gezien als het belangrijkste onderdeel van de inburgering, maar de scholing zoals die nu wordt uitgevoerd is bepaald niet optimaal.

Zo wees GroenLinks-raadslid Ema Najetovic op het grote verloop onder de docenten die taalles geven. De beloning is laag en onderwijsinstellingen hebben niet de middelen om docenten vastigheid te bieden. Het werk vereist expertise, het kan niet aan vrijwilligers worden overgelaten. Vooral niet als de taalvaardigheidseisen worden opgeschroefd.

Het opiniërende debat werd op initiatief van de VVD gehouden. Fractie-assistent Thomas Mohammed hamerde op handhaving. Wie niet aan de nieuwe regels voldoet, moet de consequenties daarvan dragen, in de vorm van boetes en eventueel zelfs het niet verlenen van de Nederlandse nationaliteit. Er zou zelfs een pilot kunnen komen met een boetesysteem, bijvoorbeeld voor mensen die niet komen opdagen bij hun taalles.

Flexibel

Dat laatste ging de meeste andere partijen iets te ver. Wel was er steun voor de oproep van de VVD’er om flexibel te zijn met de tijden waarop taalles op het programma staat. Als dat in plaats van overdag ’s avonds kan, is een combinatie met werk mogelijk.

Ook andere partijen schoven al vast wat punten naar voren waar de gemeenten in de regio Alkmaar straks aan moeten denken.

Zo wil BAS dat de voorrang van statushouders bij toewijzing van huurwoningen wordt afgeschaft. Leefbaar Alkmaar wil dat uitsluitend instellingen uit de eigen regio het onderwijs aan nieuwkomers gaan verzorgen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Paul Verbruggen (PvdA) zijn het Rijk en de veertig grootste gemeenten het nog lang niet eens over de nieuwe inburgeringswet en de voorwaarden waaronder de verantwoordelijkheden worden overgedragen. ,,Het is nog een onvoldragen voorstel, zowel wat betreft de financiën als de instrumenten. De vele vragen die u heeft, hebben wij ook.’’

Toch heeft ook Verbruggen de indruk dat inburgering in snellere stappen mogelijk moet zijn.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen