Premium

Illegale bewoning, brandonveilige huizen en hennepteelt in Russische Buurt Zaandam

Zaandam

Illegale bewoning, woningen met gebreken, brandonveilige huizen en hennepteelt.

Dat is de oogst van een wijkgerichte controle van de gemeente, brandweer en politie in de Russische Buurt in Zaandam. Er werden deze week meerdere overtredingen geconstateerd in acht woningen aan de Czaar Peterstraat, Czarinastraat en de Tolstoistraat. Vijf keer was sprake van bewoning in strijd met het bestemmingsplan van de Oude Haven, zoals illegale splitsing. Bij drie woningen zijn gebreken aangetroffen in het kader van het bouwbesluit. Qua brandveiligheid waren vijf woningen niet in orde en bij vier woningen was sprake van illegale bewoning. Daarnaast werd bij twee woningen aan de Tolstoistraat hennep gekweekt.

Sinds 2017 wordt vaker in deze buurt gecontroleerd in de strijd tegen uitbuiting, overbewoning, illegale kamerverhuur (met name aan legale werknemers uit Midden- en Oost-Europa) en drugsoverlast.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen