Premium

’Hond mag meer dan wij’, zegt wethouder Jelle Beemsterboer over stikstofkwestie en doet een voorstel

’Hond mag meer dan wij’, zegt wethouder Jelle Beemsterboer over stikstofkwestie en doet een voorstel
Schager wethouder Jelle Beemsterboer schroeft een informatiebord over veelbelovende plannen voor Petten vast, 2014. Wanneer kan hij iets soortgelijks weer doen?
© Foto archief Holland Media Combinatie/Marten Visser

Is het eerlijk dat er zoveel bouwprojecten stilliggen door de stikstofuitspraak van de Kroon? Nee. Dat stelt CDA-wethouder Jelle Beemsterboer (ruimte & economie). In deze gastbijdrage gaat hij daar op in.

’Hond mag meer dan wij’, zegt wethouder Jelle Beemsterboer over stikstofkwestie en doet een voorstel
Wethouder Jelle Beemsterboer.

De laatste weken is er elke dag nieuws over stikstof. Veel plannen zijn in een impasse gekomen doordat de hoogste bestuursrechter het toepassen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft verboden. ABN AMRO berekende dat er door het bevriezen van projecten veertien miljard euro aan investeringen in het geding is.

Veertig procent minder

Vanaf 1990 is de uitstoot van stikstof in Nederland flink afgenomen. Met liefst zo’n veertig procent, zo leren cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Natuurlijk weet ik dat de uitstoot officieel nog steeds te veel is. Maar kennelijk hebben bijzondere plantjes in beschermende natuurgebieden als de duinen daar weinig last van. Dat blijkt bijvoorbeeld uit recente ecologische onderzoeken. Is het dan eerlijk dat er nu zoveel projecten stil liggen?

Als wethouder merk ik de ernstige gevolgen van vertragende projecten voor woningzoekenden en ondernemers. Het gaat in onze gemeente om dertig tot veertig projecten. Daarvan is er een deel vergevorderd, zoals plannen in Petten en Callantsoog.

Schagen is, zoals veel gemeenten, op zoek naar oplossingen. Wat kunnen wij zelf doen om uit de impasse te komen? Bij dit zoeken ben ik de uitstoot van projecten gaan vergelijken met andere effecten op een Natura 2000-gebied, Europees beschermde natuur. Ik liet mij adviseren door een natuurkundige, een ecoloog en een jurist.

Verwaarloosbaar

Ik kom tot de conclusie dat het effect van de stikstofuitstoot van veel projecten verwaarloosbaar klein is. Ik pleit voor een werkbare ondergrens, zodat er voor projecten met verwaarloosbare stikstofuitstoot geen aanvullend onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Dat scheelt veel tijd, geld en onzekerheid.

Een voorbeeld van een project met een verwaarloosbare stikstofuitstoot is het plan voor tachtig strandhuisjes bij Petten.

Europese en Nederlandse wetgeving eisen dat we Natura 2000-gebieden zo beheren dat bepaalde beschermde soorten groeien of gelijk blijven in aantal. De wetten gaan dus niet specifiek over stikstof. Wel heeft stikstof effect op een aantal beschermde planten.

Paardenbloemen

De Nederlandse natuurgebieden kennen veel soorten die gedijen op schrale grond. Stikstof maakt de grond minder schraal en zorgt dat andere planten, zoals brandnetels en paardenbloemen, de beschermde soorten kunnen overwoekeren.

Duitsland past dezelfde Europese natuurwet toe en kijkt ook naar de effecten van stikstofuitstoot. De ondergrens voor stikstofuitstoot van een project is daar zeventig mol per hectare per jaar. In Nederland is dat nu precies 0,00 mol per hectare per jaar. Een mol staat voor veertien gram stikstof.

Het is logisch dat onze ondergrens lager is dan die van Duitsland, want Nederland heeft meer stikstofgevoelige planten.

Uitlaten

Hoeveel stikstof levert een werkbare ondergrens op? Ik heb gekeken naar andere alledaagse effecten op de hoeveelheid stikstof in een Natura 2000-gebied. Als een hond elke dag twee keer wordt uitgelaten in een Natura 2000-gebied, veroorzaakt de urine van het dier 0,12 mol per hectare per jaar in dat hele gebied.

Een ander voorbeeld. Het effect van een vlucht ganzen die neerstrijkt is nog veel groter. Die groep ganzen brengt per keer 1,27 mol stikstof in de natuur. Een grens van 0,00 is dus ridicuul.

Verhoging van de limiet van 0,00 naar 0,12 mol per hectare per jaar vind ik redelijk. Met deze ondergrens zijn de meeste bouwprojecten snel mogelijk, en genieten stikstofgevoelige soorten toch bescherming. Het kabinet kan de ondergrens op korte termijn vaststellen via een algemene maatregel van bestuur.

JELLE BEEMSTERBOER

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen