Premium

Katwijk halfslachtig dertig

Katwijk halfslachtig dertig
© illustratie maarten wolterink

Kees van Duijvenbode uit Katwijk aan Zee heeft geen goed woord over voor het halfslachtige beleid van de gemeente die van zijn Tramstraat een 30-kilometerzone heeft gemaakt maar zonder wegaanpassingen. En dus rijden de meeste automobilisten en motorrijders veel te hard.

Al twee jaar is hij er met andere omwonenden mee bezig. Brieven schrijven, gesprekken voeren met de wijkregisseur, met raadsleden, met de wethouder, met Veilig Verkeer Nederland. Het leverde een bericht in de lokale krant op en de tijdelijke plaatsing van een display dat de snelheid van passanten weergeeft. ,,Maar je hebt er niets aan en alle mensen in de straat klagen steen en been.”

Zijn straat, dat is de Tramstraat, een van de hoofdstraten van Katwijk die ligt tussen de Zeeweg aan de ene kant en de Koningin Wilhelminastraat en de Boulevard aan de strandkant. Tweerichtingsverkeer met rode fietssuggestiestroken, parkeerhavens, verhoogde zebra’s, links en rechts winkels, bedrijfjes, woningen, twee parkeergarages en appartementsgebouwen. Een drukke hoofdweg, niets dat wijst op een 30-kilometerzone, afgezien halverwege de straat van een bordje ’Zone 30’ onder het raam van meneer Van Duijvenbode en een geschilderde ’30’ op het wegdek als je vanaf de boulevard de straat indraait. Zijstraten komen zowel met een uitritconstructie als met een voorrangskruising op de Tramstraat uit. Niets dat voldoet aan de inrichtingsregels voor 30-kilometerzones.

Ongerustheid

De gemeente is zich daarvan bewust, blijkt uit schriftelijke reacties die Van Duijvenbode krijgt op zijn klacht over het gevaar van te hard rijden en de geluidhinder die dat geeft. ’De inrichting komt niet overeen met de maximumsnelheid en lijkt meer op de inrichting van een weg waar 50 km/u de maximumsnelheid is’, schrijft de gemeente. ’Daarom rijdt het verkeer niet vanzelf 30 km/u en is de politie waarschijnlijk niet bereid om de snelheid te handhaven. Ik begrijp uw ongerustheid wel, want een maximum snelheid betekent dat je je er aan zou moeten houden en te hard rijdend verkeer betekent ook meer (geluids)overlast en grotere kans op ongevallen.’ Metingen leren dat 85 procent minder hard rijdt dan 43 km/u - het valt de ambtenaar die de brief stuurde eigenlijk nóg mee.

Meneer Van Duijvenbode weet dat ondanks alles een paar keer snelheidsboetes zijn uitgedeeld, maar dat deze begin dit jaar door de rechter zijn vernietigd omdat de situatie in de Tramstraat verkeer niet de indruk geef in een 30-km-gebied te zijn.

De gemeente Katwijk laat hem bij herhaling weten dat de inrichting niet verandert. Argument daarvoor is dat de Tramstraat een belangrijke verkeersfunctie heeft en dat de bus er doorheen rijdt - reden waarom er alleen flauwe drempels zijn. De busroute verleggen vindt Katwijk niet mogelijk en niet wenselijk, omdat haltes anders te ver van de inwoners komen. De lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland zit er mee in de maag, vertelt Willem van der Plas. ,,De gemeente erkent dat het niet goed is ingericht en de politie handhaaft niet. We zullen ons er echter niet bij neerleggen, en gaan het er binnenkort toch weer over hebben en er het landelijk bureau bij betrekken.”

Bedenkingen

Senior-onderzoeker Atze Dijkstra van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft ook z’n bedenkingen. ,,Dit is niet oké, een wassen neus. Het is een illusie te denken dat mensen met deze inrichting dertig gaan rijden, want dit is typisch een 50-kilometerstraat zoals je ze overal ziet.” Hij snapt het dilemma van de gemeente wel. ,,Dit soort grijze wegen die nergens aan voldoen heb je in veel gemeenten, maar je moet kiezen: wil je écht een 30-kilometerzone of niet?”

Kees van Duijvenbode roept de gemeente nogmaals op de Tramstraat als echte 30 km-zone in te richten. Dat is veiliger, geeft minder overlast en is dan wél goed te handhaven. En anders? Dan kan in de straat net zo goed weer gewoon 50 de maximum snelheid worden, want zoals het nu is, dat slaat nergens op, vindt hij. ’Zo maakt de gemeente Katwijk zich ongeloofwaardig.’

Katwijk laat ons weten niet van plan te zijn de situatie te veranderen. De gemeente begrijpt zijn zorgen, maar geeft aan in het zoeken naar een goede balans tussen leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid geen eenvoudige oplossing te zien voor de grote verkeersdruk in de relatief smalle straat. ,,Door dit gegeven is het niet mogelijk om volledig te voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld door de CROW voor de inrichting van 30- kilometerwegen, maar we proberen dit wel zo goed mogelijk te benaderen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de snelheid en overlast verder te beperken.”

Wilt u reageren of heeft u hulp nodig van de ombudsman? Mail ons!

LEZERSREACTIE:

Een soortgelijke situatie doet zich op de Bloklaan in Loenen aan de Vecht. Daar geldt sinds enige tijd ook een snelheidsbeperking tot 30 km op het wegdeel van de grens van de bebouwde kom tot de Rijksstraatweg. Dit wegdeel is echter helemaal niet ingericht als 30 km weg bovendien is er slechts aan een zijde bebouwing die ook nog redelijk ver van de rijweg af ligt.

Er is m.i. geen enkele reden om hier een dergelijke snelheidsbeperking in te stellen. Mijn ervaring is dan ook dat niemand zich er aan houdt. De gemeente Stichtse Vecht heeft zich kennelijk niet gerealiseerd dat een besluit om de bebouwde kom van Loenen tot 30 km-zone te verklaren, ook een deel van de Bloklaan onder dit regime kwam te vallen.

Hilversum, A.G.M. Willems

Ombudsman nieuwsbrief

Durk Geertsma en Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.