Premium

Schager wethouder strijdt tegen ’gijzeling’ door stikstof en pleit voor versoepelen van ’ondergrens’ uitstoot bij natuurgebieden

Schager wethouder strijdt tegen ’gijzeling’ door stikstof en pleit voor versoepelen van ’ondergrens’ uitstoot bij natuurgebieden
April 2018, wethouder Jelle Beemsterboer (links) heeft de eerste paal geslagen voor bedrijfsuitbreiding in ’t Zand. Voor nieuwbouw was er toen nog geen vuiltje aan de lucht.
© Foto archief Marc Moussault
Schager

Wethouder Jelle Beemsterboer (ruimte en economie) laat het er niet bij zitten. Hij voelt zich beknot door de Raad van State.

,,De natuur heeft ondernemend Nederland in haar greep. Ons land is gegijzeld door 166 Natura 2000-gebieden. Zo’n achttienduizend voorgenomen bouwprojecten in ons land staan op slot door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Ridicuul, als je er goed over nadenkt. Waar zijn we in vredesnaam met z’n allen mee bezig? Daarom kom ik met een voorstel. In de hoop op een landelijke discussie, om op korte termijn iets open te kunnen breken.”

Het voorstel van de CDA’er gaat over het toestaan van extra stikstofoxiden bij nieuwbouw in de buurt van Natura 2000-gebieden. Het duin tussen Den Helder en Callantsoog is zo’n gebied. Net als het Zwanenwater en de Pettemer Duinen. Alle Natura 2000-gebieden zijn Europees beschermd.

0,00

De Raad van State heeft gemeenten en provincies verboden bij bouwprojecten vooruit te lopen op komende maatregelen om de vervuiling van stikstof te beperken. Duizenden plannen moeten opnieuw worden beoordeeld. De limiet van extra stikstof dat een project bij een natuurgebied mag veroorzaken, is inmiddels verlaagd tot nul, 0,00.

Beemsterboer: ,,Tot niks dus. Dat was 0,05. Die ondergrens was al onwerkbaar, maar nu is het helemaal te gek. Wat willen we in Nederland? Mensen moeten een dak boven hun hoofd kunnen hebben. En voor al deze mensen moeten er recreatieve voorzieningen zijn. Dat kan ook bij Natura 2000-gebieden als je weet dat het goed gaat met de beschermde plantjes in het duingebied lang de kust in de Noordkop. De jongste ecologische rapporten wijzen dat uit.”

Wel haalbaar

De wethouder pleit voor verhoging van de ondergrens extra stikstof naar 0,12. ,,Dat lijkt nog steeds heel weinig, maar biedt mogelijkheden. Veel bouwplannen zijn dan wel haalbaar.”

Beemsterboer heeft zijn voorstel voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen