Premium

Commentaar: Een studieschuld voor het kabinet

Commentaar: Een studieschuld voor het kabinet

Het kabinet heeft het plan om een ’investeringsfonds’ op te richten voor grote projecten. Dat geld wordt geleend, of: ’uit de markt gehaald’ zoals minister Hoekstra van Financiën het noemt. Misschien moet dit geld meteen ingezet worden om de achterstanden in het basisonderwijs weg te werken.

Want vooral in de basisonderwijs hebben we nog wel een slag te maken. De berichten over lerarentekorten, overspannen onderwijzers en ouders die plots les moeten gaan geven, blijven doorsijpelen.

Vooralsnog komt er geen extra geld voor de leraren maar de noodzaak om het basisonderwijs een flinke steun in de rug te geven, wordt door de meeste partijen in Den Haag wel erkend. In de coalitie lijken VVD, CDA en D66 elkaar te vinden. Dat gaat de goede kant op, zou je zeggen.

Het probleem is echter dat de problemen in het basisonderwijs niet meer met een paar tientjes extra salaris zijn op te lossen. Het beroep van onderwijzer is inmiddels zo impopulair dat het tekort op de scholen alleen maar oploopt. Er is dus behoefte aan om op grote schaal zij-instromers op te gaan leiden. Dit zijn professionals die al een carrière achter de rug hebben en graag nuttig werk in het onderwijs willen doen. Maar ook zij-instromers hebben financiële wensen en ook voor hen is het onderwijzerssalaris niet aantrekkelijk.

Dus laat de eerste investering uit het fonds van Rutte cs. maar het ’Deltaplan Onderwijs’ worden. Trek die zij-instromers over de streep met extra geld en faciliteer de ’nieuwe onderwijzers’ maximaal. Dan weet het kabinet meteen ook hoe het is om met een studieschuld te zitten.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.