Coffeeshop Aktama mag van gemeente Den Helder naar Industrieweg, maar bedrijvengroep Westoever heeft bezwaren

Coffeeshop Aktama mag van gemeente Den Helder naar Industrieweg, maar bedrijvengroep Westoever heeft bezwaren
Het huis waar de coffeeshop zou moeten komen.
© Foto HMC/ Suzanne Rijnja
Den Helder

Wat de gemeente Den Helder betreft, staat niks de verhuizing van coffeeshop Aktama van de Koningstraat naar de Industrieweg meer in de weg.

Een groep van veertig bedrijven, alle gevestigd op industrieterrein Westoever, denkt daar anders over. Zij zijn voornemens om bezwaar te tekenen tegen de omgevingsvergunning die de coffeeshophoudster nu gaat aanvragen. De gemeente is van plan deze vergunning te verlenen, nu de locatie niet middenin een woonomgeving ligt en aan de gestelde criteria voldoet. ’Zo wordt uitsluitend een nieuwe toegangsdeur voor de klanten gemaakt en wordt er een naamaanduiding van de coffeeshop boven de deur gezet. Voor het overige verandert er niets aan de gevel en de uitstraling van de bedrijfswoning. Behalve de naam valt er niet te zien dat het hier om een coffeeshop gaat en blijft de gevel transparant. De helft van het pand wordt ingericht als bedrijfswoning waar continu een personeelslid verblijft’, zo meldt de gemeente.

Afgelopen maandag vond er een gesprek plaats tussen de groep ondernemers op Westoever, omwonenden, afgevaardigden van de gemeente, de coffeeshophoudster en architect Duco Kapitein. ,,We voelen ons op het verkeerde been gezet’’, reageert Marc Bakker (Bakker Brandstoffen) namens de bedrijvengroep. ,,Het zou een verkennend gesprek worden, maar dit was een mededeling. We hebben ons niet kunnen voorbereiden op eventuele aanpassingen in de vergunning, zoals over openingstijden.’’

Zo deed de buurt de suggestie om in de vergunningaanvraag geen rookruimte op te nemen en alleen een uitgiftebalie te realiseren. De coffeeshophoudster neemt deze suggestie in overweging.

Omliggende bedrijven en bewoners vallen onder meer over de verkeersveiligheid en het algehele gevoel van (on)veiligheid. De gemeente stelt dat er gekeken gaat worden over de verkeerssituatie verbeterd kan worden met drempels of andere verkeersmaatregelen. Ook overweegt de gemeente maatregelen te nemen voorde veiligheid.

,,Ondanks alles zijn we niet tevreden over het gesprek en de uitkomst’’, vervolgt Bakker. ,,Een industrieterrein is geen plek voor een coffeeshop. Het zal leiden tot een toename van overlast door hangjongeren. Klanten roken ter plekke een joint en stappen dan in de auto. Dan ben je dus onder invloed. De gemeente stelt dat onze zorgen veelal zijn gebaseerd op aannames. Dat is ook zo, want er is niet eerder een coffeeshop op een industrieterrein geweest in Den Helder.’’

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen