Premium

Uit het Waterlands Archief: Landsmeerse weesjongens in dienst van de VOC

Het voormalige weeshuis van Landsmeer aan de Dorpsstraat 53.
© Afbeelding Waterlands Archief
Landsmeer

In het oude Weeseboek, het rekeningenregister van het weeshuis in Landsmeer, zijn op de eerste pagina interessante aantekeningen te lezen over weesjongens die vanuit het weeshuis op een schip naar Oost- of West-Indië werden aangemonsterd. De verdiensten van deze wezen gingen voor een bepaalde periode naar het weeshuis.

De eerste wees die op deze pagina van het Weeseboek wordt vermeld, is Teunis Kat: ,,Den 24ste october anno 1751 is Teunis Kat, geboren van Garmet Kat en Neeltje Teunis, egteluyden en alhier tot Landsmeer overleden, welke voornoemde Teunis Kat alhier eenige tijdt in ons armeweeshuys gealimenteert opgevoet en onder derectie van weesevoogde heeft geweest en voor rekeningh van het gemelde huys na Nederlandts Indie is gevaeren met het schip genaamt Voorlandt, capitein Hermanus Soet, voor de kamer Amsterdam en verdient ’s maant 7-- [gulden], waarvoor dese kan dienen voor bewijs daer sulcxs gerepuireert werdt, actum Landsmeer den 28 october anno 1753.’’

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen