Premium

Uit het Waterlands Archief: Landsmeerse weesjongens in dienst van de VOC

Uit het Waterlands Archief: Landsmeerse weesjongens in dienst van de VOC
Het voormalige weeshuis van Landsmeer aan de Dorpsstraat 53.
© Afbeelding Waterlands Archief
Landsmeer

In het oude Weeseboek, het rekeningenregister van het weeshuis in Landsmeer, zijn op de eerste pagina interessante aantekeningen te lezen over weesjongens die vanuit het weeshuis op een schip naar Oost- of West-Indië werden aangemonsterd. De verdiensten van deze wezen gingen voor een bepaalde periode naar het weeshuis.

De eerste wees die op deze pagina van het Weeseboek wordt vermeld, is Teunis Kat: ,,Den 24ste october anno 1751 is Teunis Kat, geboren van Garmet Kat en Neeltje Teunis, egteluyden en alhier tot Landsmeer overleden, welke voornoemde Teunis Kat alhier eenige tijdt in ons armeweeshuys gealimenteert opgevoet en onder derectie van weesevoogde heeft geweest en voor rekeningh van het gemelde huys na Nederlandts Indie is gevaeren met het schip genaamt Voorlandt, capitein Hermanus Soet, voor de kamer Amsterdam en verdient ’s maant 7-- [gulden], waarvoor dese kan dienen voor bewijs daer sulcxs gerepuireert werdt, actum Landsmeer den 28 october anno 1753.’’

Uit het Waterlands Archief: Landsmeerse weesjongens in dienst van de VOC
Vermelding van de weesjongen Teunis Kat in VOC-dienst in het Register van ontvangsten en uitgaven.
© Afbeelding Waterlands Archief

Uit de scheepssoldijboeken van de VOC, die tegenwoordig online beschikbaar zijn, blijkt dat Teunis Kat, als T(h)eunis Gerbrandsz, inderdaad op 23 oktober 1751 als hooploper (lichtmatroos) in dienst van de VOC is getreden. Zijn dienstverband duurde tot zijn overlijden in Azië op 5 september 1761. Overigens had ook zijn vader, Gerbrant Kat van Landsmeer, korte tijd bij de VOC gediend. Als busschieter (hij bediende het geschut) had hij van 12 februari 1746 tot zijn overlijden op 16 maart 1746 gediend op het schip Getrouwigheid. Het scheepssoldijboek maakt ook melding van zijn twee kinderen: Duijfje en Theunis Kat.

Weeshuis

Van 1690 tot 1877 was het weeshuis van Landsmeer gevestigd in het nog steeds bestaande rijksmonument Dorpsstraat 53. Het is een driebeukig hallenhuis en een mooi voorbeeld van houtbouw in Waterland. Vanwege de slappe bodem is het jarenlang gebruikelijk geweest om in hout te bouwen. In 1877 verhuisde het weeshuis naar het pand Dorpsstraat 31.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen