Premium

Donkere wolk boven Baarns Cultuurhuis; Is plan ontwikkelaar met miljoenensteun van gemeente wel haalbaar?

Donkere wolk boven Baarns Cultuurhuis; Is plan ontwikkelaar met miljoenensteun van gemeente wel haalbaar?
Johan Zijtveld (links) en gerenommeerd architect van culturele centra, Roel ten Bras.
© Foto Caspar Huurdeman
Baarn

Raadsleden zitten met flinke hoofdbrekens over de komst van het Cultuurhuis bij de Brink. De politiek verslikte zich woensdagavond bij de presentatie van het financiële plaatje voor Theater de Speeldoos, bibliotheek en Volksuniversiteit. Projectontwikkelaar Johan Zijtveld van JeeGee Vastgoed vraagt de gemeente 6,7 miljoen euro in te brengen én jaarlijks zes ton huur te betalen aan ’zijn’ Cultuurhuis. Baarn kan ook zelf de regie nemen en het voor 12,5 miljoen laten bouwen. Dat is financieel aantrekkelijker, meent hij.

Groot was de belangstelling op de publieke tribune van de raadszaal, maar ook in de trouwzaal. De gemeenteraad neemt over een week al een besluit: Wordt de pauzeknop van de verbouwing van de Speeldoos aan de Rembrandtlaan weer uitgedrukt? Of is het toch de moeite waard om het ’niet in beton gegoten’ plan van Zijtveld te verkennen? Het college van Burgemeester en Wethouders komt voor maandag met een advies.

Alles is uit de kast gehaald: met uitleg van architecten en de onafhankelijke financieel deskundige. Die laatste is uitgegaan van het ’worstcase scenario’, aldus Zijtveld. De doorrekeningen zijn gebaseerd op commerciële marktprijzen per vierkante meter en rendementspercentages van zeven à acht procent, als ware het eigendom van een belegger. De uitkomst wordt heel anders als de gemeente de opdrachtgever is. ,,Jullie lenen voor niks, maar dat kan ik niet zeggen. Ook kan de publieke sector genoegen nemen met een lager rendement”, aldus Zijtveld.

De ontwikkelaar wil de grond van de Speeldoos zonder betaling in bezit krijgen voor bouw van het woonwijkje Hof van Rembrandt, zo reageert hij op vragen van raadsleden. De grondwaarde is becijferd op 2,7 miljoen. Daarnaast rekent hij op de vier miljoen, die de gemeente anders kwijt is aan de verbouwing van de Speeldoos. Na afloop vat Rik van Hardeveld het dilemma kort samen: ,,Onder de streep zijn we geen eigenaar meer, maar betalen we wel die 6,7 miljoen en zes ton jaarlijkse huur. Anderzijds zeggen ze altijd: Het huis van je buurman komt maar één keer te koop.”

Kees Koudstaal (BOP), van meet af tegen, voelt er niets voor de ontwikkelaar zoveel ’staatssteun’ te geven. VVD’er Adrie van der Meij is sceptisch en reageert heel veelbetekenend met de woorden ’Ik weet genoeg’.

Een andere angel die nog in het plan zit is het parkeren. Zijtveld erkent dat in zijn schetsen minder parkeerplaatsen op eigen grond zitten dan bij de Rembrandtlaan. Hij heeft gedacht aan betaald parkeren, maar dat idee heeft hij maar losgelaten. De vrees van raadsleden is dat het uit de hand loopt bij dubbele programmering met de Pauluskerk.

JeeGee Vastgoed, die sinds dit voorjaar eigenaar is van gebouw De Arcade, wil het naastgelegen ING-gebouw en de vijftien flatjes (acht miljoen) erbij kopen voor het plan. Het kan zonder, maar dan zou het minder mooi worden. Over het bezit van het complex zegt Zijtveld: ,,Ik hoef niet per se eigenaar te blijven. We kunnen bijvoorbeeld een stichting oprichten, waarbij de gemeente zeggenschap krijgt.”

Het Cultuurhuis kan een enorme impuls geven aan de levendigheid van het winkelcentrum dat nu veel leegstand kent. Zijtvelds verwachting is dat het grand café in het Cultuurhuis op Brink een gunstige invloed heeft op de lasten van het gebouw mits het elke dag open is en gerund wordt door professionals. Ook verwacht hij dat de theaterexploitatie veel gunstiger wordt in het centrum, waardoor er minder cultuursubsidie nodig is.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen