Texel wil alvast verbod op lachgas voordat het een probleem wordt

Den Burg

Het Texelse college wil het gebruik en de verkoop van lachgas zoveel mogelijk verbieden.

Een totaalverbod wordt niet voorgesteld, omdat dit waarschijnlijk in strijd is met hogere wetgeving. Het gebruik van lachgas op het eiland is momenteel nog beperkt, maar b en w willen hiervoor regels opnemen in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om te kunnen optreden wanneer er problemen ontstaan. Zij willen in ieder geval een gebruiks- en verkoopverbod bij evenementen. Ook het gebruik op openbare plaatsen, als dat leidt tot verstoring van de openbare orde en veiligheid, zou moeten worden verboden. Daarnaast willen b en w bijvoorbeeld horecagebieden kunnen aanwijzen waarin het gebruik van lachgas, voorbereidingen daartoe en het aanbieden ervan verboden zijn.

In Den Helder is de verkoop van lachgas bij bepaalde evenementen al verboden en wordt een verbod op gebruik in de openbare ruimte binnenkort opgenomen in de APV. Schagen heeft al een verbod voor evenementen en onderzoekt of het gebruik van lachgas verboden kan worden. Hollands Kroon laat maatregelen tegen lachgas nog over aan de organisatoren van evenementen.

Het Texelse college wil in de nieuwe APV ook het dragen van logo’s van verboden motorclubs verbieden, de burgemeester de bevoegdheid geven op te treden tegen woonoverlast en de mogelijkheid om een parkeerverbod in te stellen voor wegbermen tijdens evenementen.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen