Werk aan Houtribdijk Enkhuizen mogelijk in gevaar door stikstofwetgeving

Werk aan Houtribdijk Enkhuizen mogelijk in gevaar door stikstofwetgeving
Het sluizencomplex in Enkhuizen waar de Houtribdijk begint.
© Foto Hans van Weel
Enkhuizen

Met het verlenen van bouwvergunningen is onvoldoende rekening gehouden met de kwalijke gevolgen (stikstof) voor de natuur. Dit stelt de Raad van State. Ook de Houtribdijk, de waterkering tussen Enkhuizen-Lelystad, blijft misschien niet buiten schot.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarop vergunningen worden verleend, voldoet niet aan de nieuwe eisen. Door de uitspraak van de Raad van State staan veel bouw- en verkeersprojecten op losse schroeven.

Na alle ophef die is ontstaan door de stikstofuitspraak van de Raad van State heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geïnventariseerd welke projecten in Nederland geraakt zijn of worden door de PAS-uitspraak.

Bart Visser, woordvoerder van Rijkswaterstaat bevestigt dat de Houtribdijk op deze inventarisatielijst voorkomt. ,,Het project is in volle gang en dat blijft tot nader orde ook zo. Dan hebben we het over de versterking van de dijk in het kader van waterveiligheid. Dit project is onherroepelijk vergund. In aanvulling op de versteviging is ook een aanvullend project voorzien: het aanleggen van een watersportstrand. Dit project zit nog in de vergunningfase en raakt dus aan de PAS uitspraak. Deze werkzaamheden zijn nog niet begonnen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen voor dit project zullen zijn.”

Verder laat Visser weten dat het kabinet inmiddels advies heeft gevraagd aan de commissie Remkes over de vraag hoe om te gaan met de gevolgen van de PAS-uitspraak.

,,De minister van Infrastructuur en Waterstaat zal de Tweede Kamer voorafgaand aan het notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport eind november informeren over de precieze gevolgen voor projecten. Voor die tijd is er niets over te zeggen”, aldus woordvoerder Visser.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen