Premium

Blaricum wil Dialooggroep toerismebeleid laten maken; ’Maar we zitten niet te wachten op bussen vol Japanners’

Blaricum wil Dialooggroep toerismebeleid laten maken; ’Maar we zitten niet te wachten op bussen vol Japanners’
Een van de pareltjes van Blaricums potentie op toeristisch gebied.
Blaricum

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt gaat de gemeente Blaricum experimenteren met een Dialooggroep om te komen tot een beleidsnota toerisme en recreatie. Daarmee geven het gemeentelijk apparaat en het bestuur flink wat zeggenschap uit handen.

De wens om beleid te gaan ontwikkelen voor recreatie en toerisme werd in mei via een motie van D66 door een raadsmeerderheid bij het college neergelegd. Visie en beleid op dat gebied ontbreken nu en dat wordt als een gemis ervaren. Het kan leiden tot ad hoc beslissingen en er ontbreekt een heldere koers voor deelname van het dorp in gemeenschappelijke initiatieven, zoals de coöperatie Gastvrije Randmeren.

Omdat de gemeente op dit vlak geen expertise in huis heeft ontstond het idee om het beleid dan maar samen met ter zake kundige inwoners, relevante partijen/stakeholders en raadsleden te ontwikkelen. Immers, samen weet je meer, zo was de gedachte. Daarom lanceerde het college het plan voor een pilot met een Dialooggroep. In zo’n groep zitten vertegenwoordigers van alle belangen samen aan tafel. Gezamenlijk bepalen zij hoe het beleid eruit gaat zien. Zij het dat de gemeenteraad van tevoren wel de kaders van de opdracht meegeeft. Onder begeleiding van twee procesbegeleiders komt de groep in circa vijf sessies tot resultaat. Formeel kan de gemeenteraad dat resultaat nog afwijzen, maar door de gekozen werkwijze wordt dat wel moeilijk.

De raad leek wel te voelen voor zo’n experimentje, dat begeleid gaat worden door een nog in te huren adviesbureau dat ervaring heeft met dergelijke participatieprojecten. Daarvoor denkt het college 30.000 euro nodig te hebben. Wel kreeg portefeuillehouder burgemeester De Zwart mee goed te waken voor een evenredige verdeling van de belangen binnen de Dialooggroep. Dat zegde zij toe. Zij zal de raad informeren over de keuze van het adviesbureau, over de samenstelling van de groep en over de randvoorwaarden die de Dialooggroep meekrijgt.

In het rondetafelgesprek waar het voorstel deze week werd besproken lieten de meeste fracties nog niet echt het achterste van hun tong zien. Zij beperkten zich tot vragen en maakten duidelijk dat zij niet zitten te wachten op ’bussen vol Chinezen die koffie willen drinken in het etablissement van een Bekende Nederlander’. Alleen Hart voor Blaricum en Democratisch Alternatief Blaricum (DAB) gaven aan het voorstel, waarover de raad volgende week beslist, te zullen steunen.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen