Gemeente Den Helder in het gelijk gesteld; Rob Scholte moet ruim vier ton betalen

Casper Duin
Den Helder

Kunstenaar Rob Scholte moet de gemeente Den Helder ruim vier ton betalen. De kantonrechter stelde de gemeente woensdag volledig in het gelijk in het slepende conflict over de uitzetting van Scholte uit het voormalig postkantoor aan de Middenweg.

(Lees hier alle artikelen over het conflict tussen Scholte en de gemeente. Onderaan dit artikel vind je een tijdlijn: Twaalf jaar strijd)

De gemeente heeft volgens de rechter correct gehandeld en de overeenkomsten terecht opgezegd. Als gevolg daarvan moet Scholte onder meer een vordering van €361.340 aan ontruimings- en opslagkosten betalen. Daarnaast veroordeelde de rechtbank hem tot betaling van 24.519,71 euro wegens openstaande rekeningen voor gas, water en licht.

Cruciaal in het conflict tussen kunstenaar en gemeente was of er sprake was van een huurovereenkomst of bruikleen. Volgens de rechtbank blijkt uit diverse overeenkomsten dat Scholte een bedrijfswoning huurde, geen woning. ’Uit niets blijkt dat partijen bij aanvang van de overeenkomsten voor ogen heeft gestaan om het pand als woonruimte te bestemmen’, zo valt te lezen in de uitspraak.

Geen soelaas

Diverse pogingen van de gemeente om deze illegale bewoning aan te pakken, boden geen soelaas.

’Hoewel het pand bestemd is om te worden gebruikt als museum en atelier en niet voor bewoning, is Scholte zonder toestemming van de gemeente en aanvankelijk zelfs zonder haar medeweten met zijn gezin in het pand gaan wonen’, stelt de rechter.

Ook het betoog van Scholte en diens raadsman dat hij op 9 december 2014 met de gemeente een afspraak heeft gemaakt over permanente vestiging, houdt geen stand. In overeenkomsten zijn opzeggingsmogelijkheden opgenomen. Bovendien heeft de gemeente vanaf het begin gesteld dat de realisatie van het Rob Scholte Museum in het pand onderzocht zou worden.

Op 17 april 2018 werd het museum op last van de gemeente - toenmalig pandeigenaar - ontruimd. Scholte claimt dat die ontruiming onrechtmatig was. Eerder oordeelde het gerechtshof Amsterdam al dat dit wel gerechtvaardigd was, aangezien Scholte niet voldeed aan zijn betalingsverplichtingen.

Opgezegd

De kantonrechter nam dat oordeel over. Huur of bruikleen, de gemeente heeft de overeenkomst met Scholte rechtsgeldig opgezegd. Hij was gewaarschuwd dat de gemeente zou overgaan tot ontruiming. Desalniettemin ondernam hij geen actie.

Het voormalige postkantoor naast het treinstation in Den Helder is sinds juni 2018 het bezit van aannemingsbedrijf A. Tuin. Directeur Kees Jan Tuin toont zich in een eerste reactie opgelucht en blij. ,,Nu kunnen we verder met de vergunning.

Verder met het opknappen van die lelijke puist. Deze uitspraak is glashelder. Er zit geen enkele onduidelijkheid in. Laten we hopen dat hiermee een einde komt aan al het geld uitgeven. Ik had vooraf al een goed gevoel, maar werd vanochtend toch wakker met een kriebel in mijn buik. Je weet immers nooit wat het oordeel van een rechter is.’’

Nog een rechtszaak

Scholte heeft nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Onduidelijk is nog of hij van deze gelegenheid gebruik maakt.

De kous in de slepende kwestie ’Scholte’ is in ieder geval nog niet helemaal af. Komende dinsdag dient bij de voorzieningenrechter in Alkmaar een zaak die Scholte heeft aangespannen tegen de gemeente. De kunstenaar tekent daar bezwaar aan tegen het verstrekken van de omgevingsvergunning door de gemeente voor de sloopwerkzaamheden en verbouwing van het voormalig postkantoor.

Tuin: ,,Een deels andere kwestie, maar er is ook overlap met deze zaak. Zoals over het feit dat Scholte terug wilde keren in het pand. Dat is een van de dingen waarover de kantonrechter zich duidelijk heeft uitgesproken.’’

Deze uitspraak geeft volgens de gemeente Den Helder duidelijkheid in een langlopend juridisch conflict tussen de gemeente en Scholte.

Onjuist

Wethouder Wouters: ,,De kwestie heeft niemand goed gedaan, heeft de gemeentelijke organisatie uitzonderlijk veel tijd en energie gekost én het imago van de stad aangetast. Gelijktijdig heeft de rechtbank ook de vordering van Scholte richting firma Tuin afgewezen. De eis was om als huurder toegelaten te worden tot het pand Middenweg. Hiermee is ook voor Tuin klaarheid geschapen. Met deze uitkomst kunnen zij hun energie nu verder richten op een mooie invulling van deze hoek van het stationsplein.”

Tevens benadrukt Wouters dat alle in de pers genoemde financiële claims in deze zaak ten laste van de gemeente hiermee onjuist zijn gebleken. ,,Na deze heldere uitspraak kan het college zich weer ten volle richten op het welzijn van zijn inwoners en de brede ontwikkeling van Den Helder.”

,,Dat je ongelijk krijgt, dat hoort erbij’, reageert Benno Friedberg, raadsman van Rob Scholte. ,,Dit is alleen geen gedragen vonnis. Ik heb niet eerder meegemaakt dat je op alle fronten in het ongelijk wordt gesteld. Dat iemand over een periode van tien jaar alles verkeerd hebt gedaan. Daar is Scholte niet over te spreken. Hij vanuit een emotioneel standpunt, wij vanuit een professioneel oogpunt.’’

Friedberg sluit een hoger beroep niet uit. ,,De inkt is nog droog. Ik heb mijn cliënt nog niet in levenden lijve gesproken. Als hij mijn advies opvolgt en de strijd niet gestreden is, dan is een hoger beroep zeer goed mogelijk.’’

Tijdlijn conflict Scholte met gemeente Den Helder. Twaalf jaar strijd:

November 2007: Het leegstaande postkantoor bij het treinstation in het centrum van Den Helder moet worden omgevormd tot broedplaats voor kunstenaars.

Mei 2008: Kunstenaar Rob Scholte vestigt zijn atelier in het postkantoor.

Juli 2008: Het gemeentebestuur van Den Helder vindt de locatie van het postkantoor het meest geschikt voor een nieuw stadhuis.

November 2008: Het naoorlogse pand moet worden gesloopt. Er moet een zeven verdiepingen tellend stadhuis voor in de plaats komen.

Juli 2013: Scholte opent zijn Rob Scholte Museum in het postkantoor.

Februari 2014: Terwijl het protest van burgers tegen het stadshuisplan groeit, besluit een nipte meerderheid van de gemeenteraad dat er op de plek van het postkantoor een nieuw stadhuis moet worden gebouwd. Kort daarna, na de gemeenteraadsverkiezingen, wordt dat besluit door de nieuwe coalitie teruggedraaid.

Augustus 2014: Het nieuwe gemeentebestuur staat positief tegen het plan van Scholte om een permanent museum voor moderne kunst in Den Helder te vestigen. Hij moet met een doorwrocht plan komen.

November 2014: Scholte presenteert zijn plan. Het museum hoeft Den Helder geen cent subsidie te kosten, zegt hij. Zijn voorwaarden: gratis gebruik van het pand gedurende 25 jaar, de museale/educatieve bestemming moet in het bestemmingsplan worden vastgelegd en hij wil met zijn gezin in het voormalige postkantoor wonen.

November 2015: De gemeente wil hem het pand tegen een marktconforme prijs verkopen. Als partijen het niet eens kunnen worden, wordt het pand aan een ander verkocht.

Juni 2016: Gesprekken tussen de kunstenaar en de gemeente leveren niets op. Beide partijen geven elkaar de schuld. De gemeente maakt bekend dat het gebouw definitief niet aan de kunstenaar wordt verkocht. Scholte moet van het stadsbestuur het pand uit.

April 2017: De gemeente zegt dat Scholte een gebruiksovereenkomst heeft voor het postkantoor. De kunstenaar zegt dat het een huurovereenkomst is en dat hij niet zomaar uit het pand kan worden gezet.

Het pand komt in de openbare verkoop. De kunstenaar doet een onderhands bod van 245.000 euro. De asbestsanering van enkele tonnen wil hij zelf betalen. De gemeente wijst het bod af. Scholte mag, net als andere gegadigden, meedoen aan de openbare inschrijving.

Oktober 2017: Rob Scholte krijgt van de voorzieningenrechter gelijk: hij heeft een huurovereenkomst omdat de gemeente een tegenprestatie van hem verlangde.

November 2017: Er is een hoger bod op het postkantoor. Van het Helderse bouwbedrijf A. Tuin BV.

De gemeente vraagt bij het gerechtshof in Amsterdam een spoedprocedure aan over de vraag of Scholte uit het pand gezet mag worden.

Gesprekken tussen Scholte en de gemeente lopen op niets uit. Advocaat Benno Friedberg, die namens de kunstenaar onderhandelt, zegt dat de stadsadvocaat Scholte een wurgcontract aanbiedt. De kunstenaar moet binnen een week zes ton op tafel leggen. Als hem dat niet lukt, moet hij het pand uit. Omdat Scholte niet akkoord gaat, gaat de gemeente met Tuin verder. Friedberg spant een rechtszaak aan over de handelwijze van de gemeente.

Maart 2018: Het gerechtshof in Amsterdam oordeelt dat Rob Scholte uit het postkantoor moet, omdat hij de gemeente nog bijna 20.000 euro aan energiekosten moet betalen. Als hij niet zelf vertrekt, mag de gemeente hem uit het pand laten zetten. Scholte is niet van plan zelf te vertrekken.

April 2018: De gemeente werkt in het diepste geheim aan een plan om Scholte uit het gebouw te zetten. Op 17 april zet een deurwaarder, bijgestaan door de politie, de kunstenaar en zijn gezin uit het gebouw. Zijn inboedel en kunstwerken worden naar opslagplaatsen vervoerd. Scholte en gezin zoeken hun heil buiten Den Helder.

September 2018: De rechter bepaalt dat Rob Scholte een huurovereenkomst had, geen bruikleenovereenkomst. Huurzaken worden door de kantonrechter behandeld. De zaak wordt naar de kantonrechter verwezen.

De gemeente zegt dat de kunstenaar zijn inboedel mag ophalen, zo’n 800 kuub aan spullen. Scholte moet wel de opslagkosten betalen: 60.000 euro. Als hij zijn spullen niet uiterlijk 1 oktober ophaalt, worden zij verkocht. Om dat laatste te voorkomen, laat Scholte beslag leggen op de goederen. De gemeente zegt dat hij de spullen mag ophalen zonder dat hij meteen de opslagkosten betaalt.

November 2018: In het koopcontract tussen Den Helder en Tuin staat dat de gemeente die firma een lening verstrekt. Ongeoorloofde staatssteun, zeggen de advocaten van Scholte. Tuin en de gemeente ontkennen dat. Tuin moet het bedrag (zo’n 325.000 euro) betalen zodra de gemeente het gebouw van asbest heeft ontdaan.

Januari 2019: De rechter oordeelt dat de gemeente Den Helder onrechtmatig heeft gehandeld door in november 2017 de onderhandelingen met Scholte af te breken en met Tuin verder te gaan. De onderhandelingen kunnen echter niet worden voortgezet, omdat het pand al aan Tuin is verkocht. De rechter is het niet met Scholte eens dat hij al een koopovereenkomst met de gemeente had. Vanwege dat onrechtmatig handelen kondigt de advocaat van Scholte ’een gigantische schadeclaim’ aan.

Maart 2019: Den Helder biedt Rob Scholte enkele tienduizenden euro’s om af te zien van verdere rechtszaken. Advocaat Friedberg noemt het aanbod ’een fooi’.

Juni 2019: Den Helder en de firma Tuin treffen Rob Scholte in de rechtszaal. Scholte zegt dat hij huurder is van het postkantoor en eist dat Tuin hem de sleutel van het pand geeft. Maar volgens Tuin kan hij er niet in. Alle ramen zijn eruit en het pand is dichtgetimmerd vanwege de asbestsanering. De kantonrechter buigt zich ook over de vraag of de gemeente Den Helder de beeldend kunstenaar terecht uit het voormalige postkantoor heeft gezet.

September 2019: Rob Scholte kan zijn advocaten niet betalen. Zij krijgen van de rechter toestemming om enkele kunstwerken, die de gemeente in beslag heeft genomen, te verkopen. Volgens advocaat Benno Friedberg is er geen sprake van ruzie met zijn cliënt en gaat alles in goed overleg.

18 september 2019: De dag van de waarheid.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.