Fusieplan: Alkmaar krijgt geld toe bij inlijving van Sint Pancras

Alkmaar

Als Alkmaar geheel Sint Pancras en Koedijk zou inlijven, krijgt ze 2,1 miljoen van het Rijk, terwijl de nieuwe combinatie Heerhugowaard/Langedijk het dan met acht ton minder moet doen.

Die rekensom staat in het fusieplan van Heerhugowaard en Langedijk. Daarbij gaat het om de zogenoemde ’frictiekosten’. Dat zijn kosten die fuserende gemeenten moeten maken om een samensmelting tot stand te brengen. Het Rijk betaalt die extra uitgaven.

Heerhugowaard en Langedijk rekenen op 7,8 miljoen euro als Sint Pancras en het Langedijker hoekje van Koedijk meegaan in de fusie. Als die twee echter eerst overgaan in Alkmaarse handen, dan wordt het fusieproces daarmee ingewikkelder. En dus stijgt dan de bijdrage van het Rijk. Dan komt er 1,3 miljoen extra uit Den Haag en stijgt de totale pot voor de herindeling naar 9,1 miljoen.

Inwoners

In die rijksbijdrage zit ook een bedrag per inwoner. De combinatie Heerhugowaard/Langedijk (H/L) raakt een kleine 6500 inwoners kwijt als Sint Pancras en Koedijk Alkmaars worden. Dat scheelt H/L acht ton. Maar Alkmaar moet dan juist extra mensen opnemen en dat levert de kaasstad 2,1 miljoen op. In het fusieplan wordt geconcludeerd dat waar Alkmaar zijn kosten vergoed krijgt, H/L minder geld heeft om de overgang naar een nieuwe gemeente te financieren.

Uitgaven

Natuurlijk heeft H/L zonder Sint Pancras ook minder uitgaven. Een kleinere openbare ruimte behoeft bijvoorbeeld minder onderhoud. Maar, zo heeft H/L laten uitrekenen door bureau Frontin Pauw, er vallen ook inkomsten weg en per saldo kost het vertrek van het dorp zo’n 1,8 à 2,5 miljoen per jaar. ,,Er zal meteen moeten worden ingekrompen en bezuinigd”, aldus het fusieplan.

Wat wegvalt is geld uit het Gemeentefonds. Dat is een pot van het Rijk die jaarlijks over de ongeveer 350 gemeenten in Nederland wordt verdeeld. De verdeelsleutel wordt bepaald door zo’n zestig factoren (hoeveel uitkeringen, hoeveel bebouwing, hoeveel alleenstaanden, etc.) waaronder ook het inwonertal.

Het fusieplan voorspelt bij een fusie zonder Sint Pancras ook een ’ingewikkelde herverdeling’ van ambtenaren. Een aantal van hen zal mee moeten naar Alkmaar. Dan moet weer nieuw een sociaal plan worden gemaakt en dat vergt veel tijd.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen