’Vaagheid troef over de bouw van onderzeeboten en fregatten’

’Vaagheid troef over de bouw van onderzeeboten en fregatten’
Het M-fregat Hr.Ms. Van Amstel.
© Archieffoto
Den Helder

Over de nieuwbouw van onderzeeboten en M-fregatten blijft de defensieparagraaf in de rijksbegroting vaag. Dat stelt voorzitter Marc de Natris van de marinebond KVMO.

,,Het is een kwestie van pappen en nathouden”, vindt de KVMO. De Natris: ,,De B-brief voor de Vervanging Onderzeebootcapaciteit was voorzien in 2018 maar wordt nu naar verwachting in het najaar van 2019 verstuurd. De B-brieven voor de vervanging van de M-fregatten en de Goalkeeper waren voorzien in 2019 maar worden naar verwachting in 2020 verstuurd. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, daar dit zal gaan leiden tot nog verdere vertraging terwijl de ‘end of life time’ van deze wapensystemen in zicht komt. Daarnaast valt op dat de vervanging van onze Lucht Commando Fregatten (LCF) nog niet is opgenomen in de planning voor de komende 15 jaar. Ook de LCF’s bereiken het einde van hun levensduur begin jaren dertig.”

Ondanks alle verwijzingen in de Troonrede naar de steeds explosiever wordende geopolitieke situatie wereldwijd neemt dit kabinet niet de stappen die bij deze terechte constatering horen meent de KVMO. De Natris: ,,Deze stappen, in economische goede tijden, moeten wat ons betreft zijn: het versneld wegwerken van het achterstallig onderhoud en het in hoger tempo moderniseren van onze krijgsmacht. Alleen zo kan ervoor gezorgd worden dat Nederland en onze krijgsmacht deze keer wel gereed zijn, mocht dit onverhoopt de komende jaren aan de orde zijn.”

Uit de miljoenennota blijkt volgens de bond dat de door premier Rutte in Wales 2014 toegezegde groei van het defensiebudget naar 2% Bruto Binnenlands Produkt een wassen neus is en blijft. Het defensiebudget voor 2020 is vastgesteld op 10,6 miljard euro. Het percentage BBP blijft de komende jaren rond de 1,3% schommelen. De Natris: ,,Het is veelzeggend dat het ’rijke’ Nederland alleen Italië, België en Luxemburg achter zich laat in het rijtje van grootste NAVO-wanbetalers binnen Europa.”

Op het personele vlak wordt er voornamelijk gewezen naar de onlangs bereikte cao constateert de KVMO. Een belangrijke vervolgstap in 2020 zal het nieuwe loongebouw voor militairen zijn, dat er voor moet gaan zorgen dat het militaire beroep weer concurrerend wordt en de personele onder-vulling wordt gerepareerd. De Natris: ,,Opvallend is dat een personele militaire onder-vulling van 10% volgens de defensieparagraaf acceptabel wordt geacht. Terwijl de druk op defensie-inzet alleen maar groter wordt.”

Een concurrerend nieuwe loongebouw kan volgens hem niet budgetneutraal ingevoerd worden: ,,Het is dan ook bijzonder teleurstellend dat er geen extra budget is gereserveerd voor deze voor Defensie en personeel belangrijke vervolgstap.”

De KVMO-voorzitter vindt het een beleidsarme defensieparagraaf: ,,Met veel mooie volzinnen waaruit het defensiepersoneel wederom de hoop moet putten dat het in de toekomst beter wordt zonder dat hier daadwerkelijk invulling aan wordt gegeven. Het blijft pappen en nathouden en dat is jammer, want het personeel verdient beter. Defensie verdient beter. Maar bovenal: Nederland verdient beter.”

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen