Premium

Ozb-tarief in Heemskerk lager, opbrengst juist hoger

Heemskerk

Heemskerk verlaagt volgend jaar het tarief voor de onroerendzaakbelasting (ozb) met tien procent. Toch ligt de opbrengst anderhalf procent hoger dan dit jaar. Dat komt doordat gebouwen zo veel duurder geworden zijn.

Dat blijkt uit de Heemskerkse Miljoenennota die gisteren gepresenteerd is. Gemiddeld is een gezin volgend jaar 767 euro aan gemeentelijke belastingen kwijt, dit jaar is is dat 754 euro.

De afvalstoffenheffing stijgt iets sneller dan de ozb. Voor gezinnen wordt het 322,20, voor alleenstaanden 265 euro. De gemeente legt nog steeds iets toe op de verwerking van het afval. Een van de oorzaken is dat het verwerken van afval duurder is geworden. Heemskerk stapt over op ’omgekeerd inzamelen’ bij de laagbouw. Bij de huizen komen rolcontainers voor gft, voor plastic en papier. Restafval moet naar ondergrondse containers in de buurt, waar inwoners alleen met een pas bij terecht kunnen.

De gemeente moet ruim anderhalf miljoen uit de reserves halen. Die spaarpot is ruim gevuld, hoewel er de afgelopen twee jaar ook al miljoenen uitgehaald zijn. De gemeente zet nu een denktank op die moet bedenken waarop ze kan bezuinigen. De komende jaren verwacht ze veel geld kwijt te zijn aan nieuwbouw en verbouwing van schoolgebouwen, verplaatsing of verbouwing van het zwembad en invoering van een sportpas.

Te lang gehoopt

Heemskerk heeft te lang gehoopt dat het Rijk met extra geld over de brug zou komen. Dat zegt Marieke van Dijk, wethouder financiën. Nu wordt het tijd om te kijken naar mogelijkheden om te bezuinigen.

,,Wij willen duidelijke keuzes maken, geen kaasschaaf hanteren’’, zegt Van Dijk. ,,We hebben dat in het verleden meegemaakt, en dat werkt niet al te best. Als iedereen een klein bedrag moet besparen, komt het lang niet altijd uit de verf. Dus moet er een visie komen wat de gemeente wil’’ Ze verwacht in mei, in de Voorjaarsnota, duidelijke stappen te kunnen maken.

De Heemskerkse begroting is honderd miljoen euro groot. Meer dan de helft van de inkomsten, zestig miljoen, komt van het Rijk. De meeste uitgaven gaan naar het sociaal domein, ook zestig miljoen. Wethouder Krijn Rijke verwacht al te besparen door de regelingen beter op elkaar af te stemmen en efficiënter uit te voeren.

De WMO kost Rijke nu te veel. ,,De eigen bijdrage was afhankelijk van het inkomen. Nu is er een abonnementstarief, een vast bedrag van 17,50 per vier weken. Dat heeft een aanzuigende werking, dus lopen de kosten op. Daar moeten we een mouw aan passen.’’

Verhuizen

Rijke denkt ook aan een regeling om senioren die eengezinshuizen huren, te verleiden te verhuizen naar een kleinere woning. ,,Zodat de grotere huizen weer vrij komen. We willen, samen met de corporatie, praten om de senioren te overtuigen van de voordelen van een kleiner huis. Maar er zal ook een financiële tegemoetkoming voor de verhuiskosten moeten komen.’’ Er wordt volgend jaar een proef mee gedaan.

De wethouders moeten ook geld vrij maken om woningen te bouwen voor inwoners met midden- of lagere inkomens. ,,Daar maak je geen winst op’’, aldus Van Dijk. De gemeente wil veel huizen bouwen, een derde moet sociale huur zijn.

Verder blijkt dat de wegen maar net aan voldoende zijn, een 5,5 scoren. Ruim een derde van de asfaltwegen is beschadigd, bij de andere wegen gaat het om meer dan de helft.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen